Bankaların Kredi Arz ve Kredi Talebine İlişkin Değerlendirmeleri: Farklı Ülkelerin Kredi Eğilim Anketlerinin Analizi

Bankaların Kredi Arz ve Kredi Talebine İlişkin Değerlendirmeleri: Farklı Ülkelerin Kredi Eğilim Anketlerinin Analizi

Başlık:

Bankaların Kredi Arz ve Kredi Talebine İlişkin Değerlendirmeleri: Farklı Ülkelerin Kredi Eğilim Anketlerinin Analizi
Analyzing Banks' Opinions on the Loan Supply and Loan Demand Using Multi-Country Bank Lending Survey Data

Sayı:

13/44

Yazar(lar):

Defne Mutluer Kurul

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2013

Özet:

Finansal kriz sonrası, bankaların kredi verme davranışlarını anlamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda merkez bankaları tarafından uygulanmakta olan kredi eğilim anketleri kredilerin arz ve talep bileşenlerinin ayrıştırmasına olanak tanımaktadır. Bu çalışma, söz konusu ankete ilişkin karşılaştırılabilir on yedi ülke verisinin bilgi içeriğini analiz etmektedir. İstatistiksel analizler, bankaların genelde kredi standartlarını sıkılaştırma yönünde cevap verdiklerini, buna karşın kredi talebi konusunda daha nötr değerlendirmelerde bulunduklarını ortaya koymaktadır. Bununla beraber, kredilere uygulanan fiyat ve fiyat dışı koşul ve kurallarda da asimetrik bir davranış olduğu görülürken, sıkılaşma dönemlerinde bankaların daha sıkı koşullar uyguladıkları, bankaların standartlarda gevşeme bildirdiği dönemlerde ise koşullardaki gevşemenin daha sınırlı olduğu gözlenmektedir. Ayrıca, bu çalışmada ankette yer alan kredi arz ve kredi talebine ilişkin tahminlerin yönü ile ilgili gerçekleşmelerin yönü arasında tutarlılık olup olmadığı analiz edilmiştir. Tahminlerin başarısını değerlendirmek üzere yapılan analiz sonuçları anketten elde edilen beklentilerin kredi arz ve kredi talebindeki değişimin yönü hakkında bilgi içerdiğini, ancak tahmin performanslarının arz ve talepteki yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde farklı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kredi arzı, Kredi talebi, Kredi eğilim anketi, Tahmin

JEL Siniflamasi:

C12; E51; G211

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Bankaların Kredi Arz ve Kredi Talebine İlişkin Değerlendirmeleri: Farklı Ülkelerin Kredi Eğilim Anketlerinin Analizi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40