İçsel Yaşam Döngüsü Konut Yatırımı ve Portföy Paylaştırma

İçsel Yaşam Döngüsü Konut Yatırımı ve Portföy Paylaştırma

Başlık:

İçsel Yaşam Döngüsü Konut Yatırımı ve Portföy Paylaştırma
Endogenous Life-Cycle Housing Investment and Portfolio Allocation

Sayı:

13/45

Yazar(lar):

Cengiz Tunç, Denis Pelletier

Dil:

İngilizce

Tarih:

Aralık 2013

Özet:

Bu çalışma bir yaşam döngüsü modeli geliştirerek konut yatırımlarının hane halkının portföy yatırımlarına etkisini incelemektedir. Model, kapsamlı bir konut yatırım yapısı, Epstein-Zin döngüsel tercihleri ve borsa yatırımı için belirli bir giriş maliyetini içermektedir. Çalışma, ayrıca göreli riskten kaçınma ve zamanlar arası ikame elastikiyeti parametrelerini kalibre etme yerine tahmin etmiştir. Model sonuçları, konut yatırımlarının portföy yatırımlarını yaşam döngüsü boyunca belirgin biçimde dışladığını, konut sahibi hane halkının kiracı konumundaki hane halkından daha varlıklı olduğunu ve riski yüksek varlıklara daha fazla yatırım yaptığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler:

Portföy tercihi, Konut yatırımı, Yaşam döngüsü modeli, Gayrimenkul

JEL Siniflamasi:

G0; G11; G12; D10

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İçsel Yaşam Döngüsü Konut Yatırımı ve Portföy Paylaştırma
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40