Gecelik Kur Takası Faizleri ve BİST Gecelik Repo Faizleri

Gecelik Kur Takası Faizleri ve BİST Gecelik Repo Faizleri

Başlık : Gecelik Kur Takası Faizleri ve BİST Gecelik Repo Faizleri
Sayı : 13/20
Yazar(lar) : Doruk Küçüksaraç, Özgür Özel
Dil : Türkçe
Tarih : Nisan 2013
Özet : Bu çalışmada gecelik kur takası faizleri ile BİST Repo-Ters Repo Pazarı’ndaki gecelik repo faizleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Söz konusu faizlerin Türkiye’de para politikasının aktarım mekanizması içerisinde önemli bir yere sahip olması sebebiyle iki piyasa arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ele alınan piyasalardaki arbitrajsız ilişkinin hangi faktörlere bağlı olduğu incelenmiştir. Söz konusu iki faiz arasındaki farkta; Libor, bankaların ek borçlanma maliyeti ile Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının etkili olduğu gösterilmiştir. Çalışmanın devamında iki faiz seviyesi arasında uzun vadeli bir ilişki olup olmadığı Pesaran, Shin ve Smith eş bütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Buna göre elde edilen ampirik bulgular uzun dönemde piyasalar arasında oluşması beklenen arbitrajsız ilişkiyle örtüşmektedir..
Anahtar Kelimeler : Kur takası, Repo, Arbitrajsız ilişki, Eş bütünleşme, Hata düzeltme modeli
JEL Siniflamasi : G12; G13; C58; E43; C22

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gecelik Kur Takası Faizleri ve BİST Gecelik Repo Faizleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40