Türkiye İşgücü Piyasasında Mesleklerin Önemi: Hizmetler Sektörü İstihdamı, İşgücü ve Ücret Kutuplaşması

Türkiye İşgücü Piyasasında Mesleklerin Önemi: Hizmetler Sektörü İstihdamı, İşgücü ve Ücret Kutuplaşması

Başlık : Türkiye İşgücü Piyasasında Mesleklerin Önemi: Hizmetler Sektörü İstihdamı, İşgücü ve Ücret Kutuplaşması
Sayı : 13/21
Yazar(lar) : Semih Akçomak, H. Burcu Gürcihan
Dil : Türkçe
Tarih : Nisan 2013
Özet : Son 10 yılda endüstrileşmiş ülkelerin işgücü piyasalarında üç önemli eğilim ön plana çıkmıştır: (i) hizmetler sektörünün ağırlığı artmış, (ii) meslekler vasıflarına göre sıralandıklarında, düşük ve yüksek vasıflı işlerde istihdam payı artmış (işgücü kutuplaşması), (iii) düşük ve yüksek vasıflı işlerde ortalama ücretlerin göreceli olarak arttığı gözlemlenmiştir (ücret kutuplaşması). Bu makalede, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi mikro verisi kullanılarak, 2004-2010 döneminde Türkiye işgücü piyasasında da benzer eğilimlerin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Türkiye’nin yükselen bir piyasa ekonomisi olmasına rağmen, bahsi geçen konularda işgücü piyasasının endüstrileşmiş ülke eğilimleri sergilediği söylenebilir. İktisat yazınında istihdamda ve ücretlerde gözlemlenen bu eğilimler, teknoloji ve küreselleşmenin işgücü piyasalarına etkileri yoluyla açıklanmıştır. Özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren gözlemlenen bu olgular teorik ve uygulamalı yazında neredeyse bütünüyle meslek-görev düzeyinde incelenmiştir. Bu makalede 2004-2010 yılları arasında Türkiye’de gözlemlenen istihdam ve ücret eğilimlerinin açıklanmasında mesleklerin önemli olduğu gösterilmiştir. Mesleklerin, işgücü ve ücret eğilimlerinin açıklanmasındaki önemine rağmen, Türkiye’de mesleklerin niteliği diğer bir ifadeyle görev içeriği konusunda hazır veri bulunmamaktadır. Son dönemde işgücü piyasasında ortaya çıkan eğilimlerin nedenleri konusunda daha doyurucu araştırma yapmak için mesleklerin nitelikleri konusunda veri toplanmasının büyük önem taşıdığını düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler : İşgücü kutuplaşması, Ücret kutuplaşması,Meslek-görev ayrımı
JEL Siniflamasi : F16; J21; J23; J24; O33

 

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye İşgücü Piyasasında Mesleklerin Önemi: Hizmetler Sektörü İstihdamı, İşgücü ve Ücret Kutuplaşması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40