Firmaların Yabancı Pazarları Seçme Dinamiklerinde Heterojenlik ve Belirsizlik

Firmaların Yabancı Pazarları Seçme Dinamiklerinde Heterojenlik ve Belirsizlik

Başlık:

Firmaların Yabancı Pazarları Seçme Dinamiklerinde Heterojenlik ve Belirsizlik
Heterogeneity and Uncertainty in the Dynamics of Firm Selection into Foreign Markets 

 

Sayı:

14/01

Yazar(lar):

Mehmet Fatih Ulu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2014

Özet:

Firma bazındaki veriler, bir firmanın herhangi bir yabancı pazardaki gelirinin pazarda daha önce bulunup bulunmamasına ve hâlihazırda içerisinde bulunduğu yabancı pazar sayısı ile arasında pozitif bir ilişkiye işaret etmektedir. Bu makale farklı firma ve pazarlara dair şokların, firmaların yabancı pazarlara girme kararlarını nasıl etkileyeceğini çalıştıktan sonra, bir pazarda daha önce bulunmuş olmanın maliyetleri düşürücü etkisini ve daha fazla pazarda bulunmanın sağladığı ölçeğe göre artan getiri etkilerini ölçmektedir. İçerisinde bulunulan her bir ilave pazar diğer pazarlardaki talebi, sektöre göre değişmekle beraber, yüzde1 ile yüzde 3 arasında arttırmaktadır. İlaveten, firma ve pazara özgü farklılıkların, firmaların yabancı pazarlara girme kararlarındaki belirsizliklerden ayrıştırılması şu bulgulara işaret etmiştir: 1) firmaların yabancı pazarlarda elde ettikleri gelirlerin ilk planda açıklanamayan varyasyonu firmalara özgü gözlemlenemeyen farklılıklar ve belirsizlik şeklinde ayrıştırıldığında, teknoloji yoğun sektörlerde firmalara özgü gözlemlenemeyen farklılıklar, daha az teknoloji yoğun sektörlere kıyasla, açıklanamayan varyasyonun çok daha büyük bir kısmını açıklamaktadır. 2) toplam varyasyon içerisindeki belirsizlik şoklarının nisbî önemi hedef pazardaki kişi başına gelir arttıkça azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Firma farklılıkları, Dinamik seçim kararları, Dış ticaret

JEL Siniflamasi:

C35; D21; D22; F14

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firmaların Yabancı Pazarları Seçme Dinamiklerinde Heterojenlik ve Belirsizlik
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40