Yeni Dönem Merkez Bankacılığında Kısa Vadeli Sermaye Akımları Yönetimi: Türkiye’deki Para Politikası Çerçevesi

Yeni Dönem Merkez Bankacılığında Kısa Vadeli Sermaye Akımları Yönetimi: Türkiye’deki Para Politikası Çerçevesi

Başlık:

Yeni Dönem Merkez Bankacılığında Kısa Vadeli Sermaye Akımları Yönetimi: Türkiye’deki Para Politikası Çerçevesi
Managing Short-Term Capital Flows in New Central Banking: Unconventional Monetary Policy Framework in Turkey

Sayı:

14/03

Yazar(lar):

Ahmet Faruk Aysan, Salih Fendoğlu, Mustafa Kılınç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2014

Özet:

2008-2009 global finansal kriz döneminde, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan bir çok ülke parasal ve mali genişleme politikaları izlemiştir. Ancak, ekonomik toparlanma özellikle gelişmiş ülkelerde yetersiz kalmış; nicel genişleme politikaları, zayıf toparlanma ve kısıtlı mali durumla beraber global sermaye akımlarını oldukça oynak hale getirmiştir. Bu akımların yaratabileceği riskleri azaltmak için, gelişmekte olan ülkeler politika çerçevelerini değiştirmişlerdir. Bu bağlamda, TCMB iki yeni politika aracına başvurmuştur: asimetrik faiz koridoru ve rezerv opsiyonu mekanizması. Sermaye akımları bağlamında, faiz koridoru yabancı fon arzındaki dalgalanmaları azaltırken, rezerv opsiyonu mekanizması yabancı fon talebinin sermaye arzındaki hareketlere olan esnekliğini azaltmaktadır. Her iki politika aracı TCMB tarafından aktif olarak kullanılmış ve oynak sermaye akımları kaynaklı finansal riskleri sınırlamada etkin bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Hareketleri, Makro-ihtiyati Tedbirler, Merkez Bankacılığı

JEL Siniflamasi:

E44; E52; E58

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Yeni Dönem Merkez Bankacılığında Kısa Vadeli Sermaye Akımları Yönetimi: Türkiye’deki Para Politikası Çerçevesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40