Oynak Sermaye Akımlarının Etkilerini Sınırlamada Makro-ihtiyati Tedbirlerin Rolü

Oynak Sermaye Akımlarının Etkilerini Sınırlamada Makro-ihtiyati Tedbirlerin Rolü

Başlık:

Oynak Sermaye Akımlarının Etkilerini Sınırlamada Makro-ihtiyati Tedbirlerin Rolü
Macroprudential Policies as Buffer Against Volatile Cross-border Capital Flows

Sayı:

14/04

Yazar(lar):

Ahmet Faruk Aysan, Salih Fendoğlu, Mustafa Kılınç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2014

Özet:

Bu çalışma Türkiye’de 2010 sonlarında uygulanmaya başlayan makro-ihtiyati politikaların etkinliğini incelemektedir. Global finansal kriz sonrası gelişmiş ülkelerin uyguladığı nicel genişleme politikaları gelişmekte olan ülkeler için kaydadeğer finansal riskler yaratmıştır. Bu riskleri azaltmak için, Türkiye asimetrik faiz koridoru ve rezerv opsiyonu mekanizması gibi politika araçlarını devreye sokmuştur. Sermaye akımları bağlamında, faiz koridoru yabancı fon arzını ılımlılaştırmakta iken, rezerv opsiyonu mekanizması yabancı fon talebinin sermaye arzındaki hareketlere olan esnekliğini azaltmaktadır. Bu çalışmada, 46 ülke panel verisi ve Bruno ve Shin (2013a,b) çalışmasındaki metot kullanarak, Türkiye’deki yeni politika çerçevesinin sermaye akımlarının ekonomiye etkisini ılımlılaştırmada etkinliğini karşılaştırmalı bir perspektiften incelenmektedir. Makro-ihtiyati tedbirlerin etkinliğinin diğer ülkelerle karşılaştırmalı olarak ele alındığı ve yerel ve dışsal değişkenlerin kontrol edildiği bu analizde, sonuçlar, Türkiye’ye gelen sermaye akımlarının global değişkenlere hassasiyetinin makro-ihtiyati tedbirler uygulandıktan sonra azaldığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Hareketleri, Makro-ihtiyati Tedbirler

JEL Siniflamasi:

E58; F32; F34

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Oynak Sermaye Akımlarının Etkilerini Sınırlamada Makro-ihtiyati Tedbirlerin Rolü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40