Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri

Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri

Başlık:

Türkiye’nin Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri

Sayı:

14/05

Yazar(lar):

Yavuz Arslan, Evren Ceritoğlu, Birol Kanık

Dil:

Türkçe

Tarih:

Mart 2014

Özet:

Bu çalışmada Türkiye için nüfus dağılımı dinamiklerinin uzun dönemde konut talebi üzerindeki etkisi incelenmektedir. TÜİK hanehalkı bütçe anketi verileri kullanılarak hanehalkı konut talebi hanehalkındaki bireylerin yaş aralıkları ile ilişkilendirilmiş ve her bir yaş aralığı için konut talebi elde edilmiştir. Bu tahmin sonuçları TÜİK nüfus projeksiyonları ile birleştirilerek Türkiye için uzun dönem konut talebi projeksiyonu bulunmuştur. Ekonometrik tahminler konut talebindeki büyümenin nüfus artışının yanı sıra Türk toplumunun nüfus yapısındaki değişimlerinden etkilendiğini göstermektedir. 2009-2050 yılları arasında kalan dönemde konut talebi yıllık ortalama yüzde 1,48 oranında artarken; söz konusu artışın yüzde 1,08’lik kısmının nüfus artışından ve kalan yüzde 0,4’lük artışın nüfus yapısındaki değişimden kaynaklanacağı tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Konut piyasası, Konut talebi, Demografi

JEL Siniflamasi:

J11; R21; R30

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Nüfus Yapısındaki Değişimlerin Uzun Dönem Konut Talebi Üzerindeki Etkileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40