Türkiye Ekonomisi için İlerletilmiş Kalman Filtresi Yaklaşımıyla NAIRU Tahmini

Türkiye Ekonomisi için İlerletilmiş Kalman Filtresi Yaklaşımıyla NAIRU Tahmini

Başlık:

Türkiye Ekonomisi için İlerletilmiş Kalman Filtresi Yaklaşımıyla NAIRU Tahmini
 

Sayı:

14/06

Yazar(lar):

Vuslat Us

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2014

Özet:

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için gözlemlenemeyen stokastik değişken olarak NAIRU (enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı) tahmini yapılmaktadır. Sistem yaklaşımı benimsenerek oluşturulan ampirik çerçevede, Phillips eğrisi denklemi baz alınarak, çıktı açığı ile işsizlik açığı arasında Okun tipi bir ilişki olduğu, NAIRU ve potansiyel üretimin stokastik hareket yasasıyla belirlendiği ve katsayıların zamanla değişen olduğu varsayılmaktadır. Ancak, parametrelerin ve durum probleminin eşanlı çözülmesi gerekliliği doğrusal olmama durumu yaratarak, İlerletilmiş Kalman Filtresi kullanımını zorunlu kılmaktadır. İlerletilmiş Kalman Filtresi, standart Kalman Filtresi denklemlerinin doğrusal olmayan modelin son tahmine göre alınmış birinci dereceden Taylor açılımına uygulanmasıdır. Tahmin sonuçları, NAIRU serisinin, daha dalgalı bir seyir izlemekle beraber, gerçekleşen işsizlik düzeyiyle uyumlu hareket ettiğini göstermektedir. Bu çerçevede, tahmin edilen NAIRU serisi, kriz dönemlerinde, gerçekleşen işsizlik serisine göre daha sert tepki vermektedir. Bu gözlem, gerçekleşen işsizliğin enflasyonu hızlandırmayan işsizliğe göre daha ataletli olduğunu gösteren önceki çalışmalarla uyumludur. Türetilmiş tüm serilerin makul olduğu ve ekonomideki önemli dönüm noktalarını yakaladığı görülmektedir. Zamanla değişen katsayılar, işsizlik ve enflasyon arasında istikrarlı olmakla beraber zayıf bir ilişki olduğunu göstermektedir. Phillips eğrisi denkleminden elde edilen döviz kuru katsayısı ise döviz kuru-enflasyon geçişkenliğinin zayıflıyor olmakla beraber anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Tahmin sonuçları enflasyonda kayda değer oranda katılık olduğunu ima etmektedir. Özetle, çalışmanın bulguları, önemli bir para politikası aracı olan NAIRU’ya ilişkin önümüzdeki dönemde yapılması olası araştırmalara ışık tutmakta, bir taraftan da İlerletilmiş Kalman Filtresi kullanılarak yapılacak çalışmalara temel oluşturmaktadır. Buna ek olarak, çalışma para politikası çerçevesinin daha esnek ve daha kapsamlı olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

NAIRU, Sistem yaklaşımı, Phillips eğrisi, Okun kanunu, Zamanla değişen parametre, İlerletilmiş Kalman Filtresi, Atalet, Para politikası

JEL Siniflamasi:

C32; C63; E24; E31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye Ekonomisi için İlerletilmiş Kalman Filtresi Yaklaşımıyla NAIRU Tahmini
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40