Uluslararası Ticarete Açıklık ve Ekonomik Büyüme: Ülkelerarası Ampirik Bir İnceleme

Uluslararası Ticarete Açıklık ve Ekonomik Büyüme: Ülkelerarası Ampirik Bir İnceleme

Başlık:

Uluslararası Ticarete Açıklık ve Ekonomik Büyüme: Ülkelerarası Ampirik Bir İnceleme
Openness to International Trade and Economic Growth: A Cross-Country Empirical Investigation

Sayı:

14/07

Yazar(lar):

Bülent Ulaşan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2014

Özet:

Bu çalışma ticaret açıklığı ile ekonomik büyüme arasındaki uzun dönem ilişkisini, ülkeler arasında 1960-2000 dönemi için incelemektedir. Ampirik incelemede iki strateji takip edilmiştir. Birincisi, genişletilmiş neoklasik büyüme modeline bir açıklık değişkeni eklenmiş ve bu model literatürde önerilmiş bir dizi açıklık ölçütleri kullanılarak tahmin edilmiştir. Çalışmada, ayrıca tarifeler, tarife dışı engeller ve döviz kuru için kara borsa priminin ağırlıklı ortalamasından oluşan üç farklı ticaret politikası endeksi oluşturulmuştur. İkinci olarak, konuyla ilgili daha önceki çalışmalarda önemli bir problem olan model belirsizliği sorunu Bayesci model ortalama tekniği ile çözülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bulguları, ticaret açıklığı ile uzun dönemli ekonomik büyüme arasında sağlam bir ilişki olmadığını göstermektedir

Anahtar Kelimeler:

Ekonomik Büyüme, Ticaret Açıklığı, Ülkelerarası Büyüme Regresyonu, Model Belirsizliği, Bayesci Model Ortalama

JEL Siniflamasi:

F43; O47; C11; C21; C52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Uluslararası Ticarete Açıklık ve Ekonomik Büyüme: Ülkelerarası Ampirik Bir İnceleme
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40