Türkiye'de GSYH Büyümesi: Kapsayıcı mı Değil mi?

Türkiye'de GSYH Büyümesi: Kapsayıcı mı Değil mi?

Başlık:

Türkiye'de GSYİH Büyümesi: Kapsayıcı mı Değil mi?
GDP Growth in Turkey: Inclusive or Not?

Sayı:

14/08

Yazar(lar):

Temel Taşkın

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2014

Özet:

Bu çalışma Türkiye'nin son on yıldaki GSYİH büyümesini "kapsayıcılık" açısından incelemektedir. Bunu yaparken Anand ve diğerlerinin (2013) geliştirmiş olduğu, büyümenin verimlilik ve dengeli dağılım özelliklerini bir arada incelemeye olanak tanıyan yeni bir ölçüm metodu kullanılmaktadır. Temel bulgular Türkiye'de büyümenin 2002-2011 dönemi için kapsayıcı olduğunu göstermektedir. Bölgesel ve dönemsel gelişmelere odaklanıldığında, büyüme performansı açısından bölgeler arasında ve alt dönemlerde dikkati çeken farklılaşmalar gözlenmektedir. Ayrıca, bölgesel analiz bulguları Türkiye'nin GSYİH büyümesinde bir verimlilik-dağılım ödünleşimi ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Türkiye, Kapsayıcı büyüme, Bölgesel büyüme, Gelir dağılımı, Kişi başına düşen milli gelir

JEL Siniflamasi:

D63; O47; R11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de GSYH Büyümesi: Kapsayıcı mı Değil mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40