Konut Kiralarında Katılığın Sayısallaştırılması ve Açıklanması: Mikro Düzeyde Veri ile Türkiye Örneği

Konut Kiralarında Katılığın Sayısallaştırılması ve Açıklanması: Mikro Düzeyde Veri ile Türkiye Örneği

Başlık:

Konut Kiralarında Katılığın Sayısallaştırılması ve Açıklanması: Mikro Düzeyde Veri ile Türkiye Örneği
Quantifying and Explaining Stickiness in Housing Rents: A Turkish Case Study with Micro-Level Data

Sayı:

14/09

Yazar(lar):

Cem Aysoy, Cevriye Aysoy, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2014

Özet:

Bu çalışma, ulusal düzeyde hanehalkı panel verisi kullanarak Türkiye’de 2008 ve 2011 yılları arasında konut kiralarındaki nominal katılık oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Mikro düzeyde verinin analizi sonucunda, nominal olarak yıllık bazda kiraların ortalamada yüzde 31,5’inin değişmediği bulunmuştur. Ayrıca, kira katılığının kiracı değişimine bağlı olup olmadığı da incelenmiştir. Kiracısı değişmeyen konutların yüzde 35,4’ü kira katılığına sahip iken, kiracısı değişenlerde söz konusu oran yüzde 17,1’dir. Gözlenen nominal kira katılığının yarısından fazlası yuvarlama etkisi (grid fiyatlama) ile açıklanmaktadır. Nominal katılığı belirleyen diğer etkenler hem kiracı hem de hane bazında mikro veri kullanılarak incelenmiştir. Sonuçların para politikası, enflasyon muhasebesi, refah, varlık fiyatları ve yeniden dağılım üzerindeki etkileri de tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kiralar, Nominal katılıklar,Grid fiyatlama

JEL Siniflamasi:

E31; R21; R31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Konut Kiralarında Katılığın Sayısallaştırılması ve Açıklanması: Mikro Düzeyde Veri ile Türkiye Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40