ABD'de Üniversite Eğitimli Çalışanların Göreli Arzındaki Eğilimlerin Kişisel Seçim Etkileri Düzeltilerek Yeniden İncelenmesi

ABD'de Üniversite Eğitimli Çalışanların Göreli Arzındaki Eğilimlerin Kişisel Seçim Etkileri Düzeltilerek Yeniden İncelenmesi

Başlık:

ABD'de Üniversite Eğitimli Çalışanların Göreli Arzındaki Eğilimlerin Kişisel Seçim Etkileri Düzeltilerek Yeniden İncelenmesi
Reassessing the Trends in the Relative Supply of College-Equivalent Workers in the U.S.: A Selection-Correction Approach

Sayı:

14/10

Yazar(lar):

Zeynep Elitaş, Hakan Ercan, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2014

Özet:

ABD’de iyi eğitimli işgücünde yıl boyu tam zamanlı çalışanların oranı yüzde 90 civarındadır ve bu oran zaman içerisinde fazla değişim göstermemektedir. Düşük eğitim seviyeli işgücünde ise söz konusu oran lise terklerde yüzde 62-82, lise mezunlarında ise yüzde 75-88 gibi geniş aralıklarda salınım göstermektedir. Bu durum, düşük eğitimlilerde iyi eğitimlilere nazaran gözlenemeyen beceri düzeyinin kompozisyonel etkilere daha fazla maruz kalabileceğinin göstergesidir. Standard “üniversite primi” yaklaşımı gözlenebilen beceri düzeyindeki kompozisyonel etkileri hesaba katabilmektedir, ancak aynı durum gözlenemeyen beceri düzeyi için geçerli değildir. Bu çalışmada CPS verisi ile Heckman düzeltme yöntemi kullanılarak gözlenemeyen beceri düzeyindeki kompozisyonel değişimlerin “üniversite primi” yaklaşımının içerisinde analiz edilebileceği bir yöntem geliştirilmektedir. Seçimlilik etkileri düzeltildikten sonra 1980lerin ardından üniversite eğitimli çalışanların göreli arzındaki yavaşlamanın daha da belirgin olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bulgu, SBTC hipotezinin doğruluğuna ilişkin şüpheleri pekiştirmektedir. Düşük eğitimli çalışanların gözlenemeyen beceri düzeylerindeki kompozisyonel değişimlerinin ABD’deki göreli işgücü arzı eğilimlerini anlamak için önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Ampirik bulgular çeşitli bakış açılarıyla yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Ücret eşitsizliği, Seçimlilik, Göreli arz endeksi, Üniversite primi

JEL Siniflamasi:

J23; J24; J31; I24; O33

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.ABD'de Üniversite Eğitimli Çalışanların Göreli Arzındaki Eğilimlerin Kişisel Seçim Etkileri Düzeltilerek Yeniden İncelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40