Cari Açıkta Ortalamaya Yakınsama ve Sürdürülebilirlik: Avrupa Ülkeleri için bir Analiz

Cari Açıkta Ortalamaya Yakınsama ve Sürdürülebilirlik: Avrupa Ülkeleri için bir Analiz

Başlık:

Cari Açıkta Ortalamaya Yakınsama ve Sürdürülebilirlik: Avrupa Ülkeleri için bir Analiz
Mean Reversion of the Current Account and Sustainability: Evidence from European Countries

Sayı:

14/11

Yazar(lar):

Kurmaş Akdoğan

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2014

Özet:

Literatürde, cari denge serisindeki durağanlık, cari denge için bir sürdürebilirlik göstergesi olarak önerilmektedir. Bu çalışmada, 24 Avrupa ülkesi için, cari hesabın milli gelire oranında ortalamaya yakınsama hareketinin varlığı, doğrusal ve doğrusal olmayan durağanlık testleri yardımıyla incelenmektedir. Bulgular, ülkelerin üçte ikisine yakını için, cari dengenin sürdürülebilirliği hipotezini destekleyici şekilde ortalamaya yakınsama hareketinin varlığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Cari işlemlerin sürdürülebilirliği, Durağanlık, Doğrusal olmayan düzeltme hareketi, Doğrusal olmayan modeller

JEL Siniflamasi:

C22; F32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Cari Açıkta Ortalamaya Yakınsama ve Sürdürülebilirlik: Avrupa Ülkeleri için bir Analiz
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40