Enflasyon Hedeflemesi Öncesi ve Sonrasında Optimal Para Politikası Kurallarının Karşılaştırılması: Kanada Merkez Bankası Örneği

Enflasyon Hedeflemesi Öncesi ve Sonrasında Optimal Para Politikası Kurallarının Karşılaştırılması: Kanada Merkez Bankası Örneği

Başlık:

Enflasyon Hedeflemesi Öncesi ve Sonrasında Optimal Para Politikası Kurallarının Karşılaştırılması: Kanada Merkez Bankası Örneği
A Comparison of Optimal Policy Rules for Pre and Post Inflation Targeting Eras: Empirical Evidence from Bank of Canada

Sayı:

14/13

Yazar(lar):

Neslihan Kaya

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2014

Özet:

Bu çalışmada Kanada Merkez Bankası için, kayıp fonksiyonunda yer alan hedef değişkenlere ilişkin çeşitli tercihler ele alınarak, para politikası kuralları türetilmektedir. Sözkonusu optimal para politikası kuralları enflasyon hedeflemesi öncesi ve sonrası dönemler için ayrı ayrı elde edilmektedir. Buna göre, Kanada Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi öncesi para politikasını en iyi açıklayan kayıp fonksiyonu; enflasyon, faiz düzleştirme saiki ve çıktı açığına eşit ağırlık verirken enflasyon hedeflemesi sonrasında ise kayıp fonksiyonunda en yüksek ağırlık enflasyona, sonrasında ise, sırasıyla, faiz düzleştirme saiki ve çıktı açığına verilmektedir. Döviz kurunun kayıp fonksiyonuna bir hedef değişken olarak eklenmesinin sonuçları belirgin olarak değiştirmediği görülmektedir. Çalışmada ayrıca, enflasyon hedeflemesi sonrası dönemde para politikası davranışının (i) Taylor kuralı ile açıklandığı ve (ii) türetilen optimal para politikası kuralı ile açıklandığı iki farklı durum için arz (negatif) ve talep (pozitif) şokları simüle edilmektedir. Sonuçlar, Taylor kuralının enflasyonu hedefe daha hızlı getirdiğini, fakat bunun ancak iktisadi faaliyette daha yüksek bir daralma ve daha oynak faiz oranları pahasına mümkün olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon hedeflemesi, Optimal para politikası kuralı, Lineer-kuadratik düzenleyici problemi

JEL Siniflamasi:

E52, E58, C63

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enflasyon Hedeflemesi Öncesi ve Sonrasında Optimal Para Politikası Kurallarının Karşılaştırılması: Kanada Merkez Bankası Örneği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40