2008 İstihdam Teşvik Programının Etkilerinin İncelenmesi

2008 İstihdam Teşvik Programının Etkilerinin İncelenmesi

Başlık:

2008 İstihdam Teşvik Programının Etkilerinin İncelenmesi
Evaluating the Impact of the Post-2008 Employment Subsidy Program in Turkey

Sayı:

14/14

Yazar(lar):

Binnur Balkan, Yusuf Soner Başkaya, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2014

Özet:

Türkiye işgücü piyasalarında göreli olarak dezavantajlı gruplar olan kadınlar ve genç erkekler için yeni işler yaratmak amacıyla 2008 yılında bir istihdam teşvik programı başlatılmıştır. Bu çalışmada, söz konusu teşvik programın etkileri ulusal temsil düzeyinde mikro veri kullanılarak farkların farkı yaklaşımıyla analiz edilerek değerlendirilmektedir. Analizin sonuçlarına göre, hedef grubun tümüne bakıldığında, teşvik programının istihdam olasılıklarını yükseltmede etkisiz olduğu görülmektedir. Ancak, hedef grubun heterojen yapıda olabileceği düşünülerek alt gruplar bazında hesaplamalar yapıldığında, programın bazı grupların istihdam olasılıkları üzerinde önemli etkileri olduğu anlaşılmıştır. Program sonucunda özellikle 30 yaş üzeri kadınların istihdam olasılıkları önemli ölçüde artarken, genç kadınlardaki artış daha zayıf olarak gerçekleşmiş, genç erkeklerde ise herhangi bir etki ortaya çıkmamıştır. 30 yaş üzeri kadınlarda görülen pozitif etki de heterojen yapı sergilemektedir. Bu grup içerisinde, düşük eğitimli ve/veya düşük nitelikli olanların istihdam olasılıklarındaki artış yüksek eğitimli ve/veya yüksek nitelikli olanlara oranla daha yüksektir.

Anahtar Kelimeler:

İstihdam teşvikleri, Etki analizi, Farkların farkı, Türkiye Mikro verisi

JEL Siniflamasi:

C21; H24; J21; J68

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.2008 İstihdam Teşvik Programının Etkilerinin İncelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40