Banka Bilançolarının Yatay Kesitsel Olarak İş Çevrimlerindeki Hareketleri

Banka Bilançolarının Yatay Kesitsel Olarak İş Çevrimlerindeki Hareketleri

Başlık:

Banka Bilançolarının Yatay Kesitsel Olarak İş Çevrimlerindeki Hareketleri
Cross Sectional Facts on Bank Balance Sheets over the Business Cycle

Sayı:

14/17

Yazar(lar):

Osman Furkan Abbasoğlu, Şerife Genç, Yasin Mimir

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2014

Özet:

Bu çalışmada bankaların bilanço kalemlerinin iş çevrimlerindeki hareketleri Türk bankacılık sektörü verisi kullanılarak incelenmiştir. Bankalar öncelikle varlıklarının büyüklüğüne göre sıralanmış ve ardından farklı bilanço kalemlerinin ve karlılık göstergelerinin iş çevrimlerindeki hareketleri analiz edilmiştir. Bu değişkenlerin davranışlarının yatay-kesitsel düzeyde farklılıklar gösterdiği göze çarpmaktadır: i) Alt yüzde 25’lik dilimdeki bankalar varlıklarındaki büyümenin yüzde 73’ünü özsermaye büyümesi ile, üst yüzde 25’lik dilimdeki bankalar yüzde 55’ini mevduat büyümesiyle finanse etmektedir, ii) banka varlıkları ve kredileri döngüsel hareket etmektedir ancak bu hareket büyük bankalar için daha zayıftır, iii) üst yüzde 25’lik dilimde yer alan bankalar hariç toplam mevduatlar döngüsel, özsermaye ise bazı gruplar için ters-döngüsel bazıları için ise döngüsel olmayan şekilde hareket etmektedir, iv) kredi ve mevduat faiz farkı küçük bankalar hariç ters-döngüsel hareket etmektedir, aktif ve özsermaye karlılığı iş çevrimlerinden etkilenmemektedir, v) borç ve öz kaynak finansmanı arasında geçişler en üst yüzde 25’lik dilimde yer alan büyük bankalar için daha belirgindir. Bu makalede yer alan bulgular bankaların finansman kaynaklarına dair heterojen modeller kurulması adına faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Borçla finansman, Özsermaye ile finansman, Bankacılık sektörü, İş çevrimleri

JEL Siniflamasi:

E44; E51; G21; G28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Banka Bilançolarının Yatay Kesitsel Olarak İş Çevrimlerindeki Hareketleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40