Uluslararası Sermaye Akımları ve Yurt İçi Kredi Büyümesi

Uluslararası Sermaye Akımları ve Yurt İçi Kredi Büyümesi

Başlık:

Uluslararası Sermaye Akımları ve Yurt İçi Kredi Büyümesi
International Evidence on the Interaction between Cross-Border Capital Flows and Domestic Credit Growth

Sayı:

14/18

Yazar(lar):

Yavuz Arslan, Temel Taşkın

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2014

Özet:

Uluslararası sermaye akımları ve makro-finansal istikrar arasındaki ilişki önemli ve hala kesin sonuç bulmamış bir tartışma konusudur. Bu çalışma, uluslararası sermaye akımları ve yurt içi kredi büyümesine ilişkin ampirik bulgular sunmak suretiyle söz konusu literatüre katkı sağlamaktadır. Kullanılan veri seti gelişmiş ve gelişmekte olan 101 ülkeden oluşmaktadır. Referans model olarak sabit etki modeli kullanılmış ve en son teorik bulgularla (Bruno ve Shin 2014) uyumlu olarak, bu iki değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca bu ilişkinin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu üst-orta gelir grubu ülkelerde, alt-orta ve yüksek gelir grubu ülkelere kıyasla daha belirgin olduğu görülmüştür. Temel bulgular farklı ekonometrik modeller ve alternatif değişkenler kullanıldığında değişmemiştir.

Anahtar Kelimeler:

Uluslararası sermaye akımları, Yurt İçi kredi büyümesi, Makro-finansal istikrar, Uluslararası panel veri bulguları

JEL Sınıflaması:

E51; F32; G15

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Uluslararası Sermaye Akımları ve Yurt İçi Kredi Büyümesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40