Makro İhtiyati Tedbirlerin Bankacılık Krizi Üzerindeki Etkisi Kurumsal Yapıya Bağlı mıdır?

Makro İhtiyati Tedbirlerin Bankacılık Krizi Üzerindeki Etkisi Kurumsal Yapıya Bağlı mıdır?

Başlık:

Makro İhtiyati Tedbirlerin Bankacılık Krizi Üzerindeki Etkisi Kurumsal Yapıya Bağlı mıdır?
Does Effectiveness of Macroprudential Policies on Banking Crisis Depend on Institutional Structure?

Sayı:

14/19

Yazar(lar):

Aytül Ganioğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2014

Özet:

Bazı ülkeler krizlere maruz kalırken, diğerlerinin nasıl olup da krizlerden kurtulduğu sorusu oldukça ilgi çekicidir. Ampirik bulgular güçlü finansal kurumsal yapıya sahip ülkelerin krizlere karşı daha dayanıklı olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, bankacılık sisteminin denetimi ve kriz çıkma olasılıkları arasındaki ilişkinin kurumsal yapıya bağlı olup olmadığı ampirik olarak araştırılmaktadır. Çalışmada, finansal sektörün ihtiyati denetiminin bankacılık krizlerini azaltma olasılığının sağlam kurumsal yapıya sahip ülkelerde daha etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Bankacılık krizi, Kurumsal yapı, Bankacılık sisteminin denetimi, Panel veri analizi

JEL Sınıflaması:

G01; G18; G21; G28; C33; O11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Makro İhtiyati Tedbirlerin Bankacılık Krizi Üzerindeki Etkisi Kurumsal Yapıya Bağlı mıdır?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40