Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri: Yurt İçi Maliyet Unsurlarının Rolü

Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri: Yurt İçi Maliyet Unsurlarının Rolü

Başlık:

Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri: Yurt İçi Maliyet Unsurlarının Rolü
Inflation Dynamics in Turkey: In Pursuit of a Domestic Cost Measure

Sayı:

14/20

Yazar(lar):

Selen Başer Andıç, Hande Küçük, Fethi Öğünç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2014

Özet:

Bu çalışmada Bayesçi yöntemler kullanılarak Türkiye için Yeni Keynesçi Phillips Eğrisi’ni esas alan ampirik enflasyon modelleri tahmin edilmektedir. Çalışmada, reel marjinal maliyetler yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olmak üzere ikiye ayrılmakta ve özellikle yurt içi kaynaklı maliyet baskılarının enflasyon üzerindeki etkileri üzerinde durulmaktadır. Yurt içi reel marjinal maliyet ölçütü olarak çıktı açığını kullanan baz modelin, reel birim ücret serilerini içeren alternatif modellere göre tüketici enflasyonunu açıklamakta daha başarılı olduğu bulunmuştur. Diğer taraftan, hizmet enflasyonu için yapılan tahminler, reel birim ücretlerin bu sektördeki enflasyon dinamikleri üzerinde önemli rol oynadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon, Reel marjinal maliyet, Phillips Eğrisi, Türkiye

JEL Sınıflaması:

E12; E31; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Enflasyon Dinamikleri: Yurt İçi Maliyet Unsurlarının Rolü
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40