Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal Derinlik

Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal Derinlik

Başlık:

Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal Derinlik
Credit Growth, Current Account and Financial Depth

Sayı:

14/21

Yazar(lar):

M. Fatih Ekinci, F. Pınar Erdem, Zübeyir Kılınç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2014

Özet:

Cari dengeyi belirleyen unsurları anlamak ve dinamiklerini incelemek akademik camianın ve politika yapıcıların öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu hususta çeşitli yapısal değişkenlerin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Ancak, finansal değişkenlerin etkisine yönelik çalışmalara yakın dönemde ağırlık verilmeye başlandığı ve daha detaylı incelemelere ihtiyaç duyulduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri içeren bir örneklem ile standart ampirik cari denge modellerini kullanarak kredi büyümesinin artması neticesinde cari dengede gerçekleşen istatistiksel olarak anlamlı bozulmayı raporlamaktayız. Ayrıca, bu bozulmanın gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Bu çerçevede, konuyu daha derinlemesine incelediğimizde, kredi büyümesi ile cari denge arasındaki ilişkinin düşük finansal derinlik seviyeleri için daha kuvvetli olduğu sonucuna ulaşmaktayız. Finansal gelişmenin erken safhalarında bu ilişkinin daha kuvvetli olması, kredi büyümesindeki hızlanmanın cari dengede daha yüksek seviyede bozulmalara sebep olabileceğini göstermektedir. Sonuçlarımız, söz konusu bozulmaların önüne geçmek amacıyla geliştirilecek para politikası ve makro ihtiyati tedbirlerin, finansal derinliğin düşük seviyelerinde, daha etkin çalışacağına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kredi Büyümesi, Cari Denge, Gelişen Ülkeler, Finansal Derinlik, Finansal Aşırılıklar, Global Dengesizlikler, Panel Veri Modelleri

JEL Sınıflaması:

F31; F32; F37; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kredi Büyümesi, Cari Açık ve Finansal Derinlik
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40