Türkiye'de Para Politikası Şoklarının Tanımlanması: Yapısal VAR Yaklaşımı

Türkiye'de Para Politikası Şoklarının Tanımlanması: Yapısal VAR Yaklaşımı

Başlık:

Türkiye'de Para Politikası Şoklarının Tanımlanması: Yapısal VAR Yaklaşımı

Sayı:

14/23

Yazar(lar):

Mustafa Kılınç, Cengiz Tunç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2014

Özet:

Bu çalışma yapısal VAR yöntemini kullanarak 2006 yılında başlayan açık enflasyon hedeflemesi dönemi için Türkiye’deki para politikası şoklarını tanımlamaya çalışmaktadır. Türkiye küçük açık bir ekonomi olarak modellenmekte, böylece yurtiçi değişkenlerin emtia fiyatları ve küresel talep gibi dış faktörlerden etkilendiği fakat dış faktörleri etkilemediğini bir çerçeve varsayılmaktadır. Çalışmada faiz oranı ve risk primi şokları şeklinde iki yurt içi şok ile emtia fiyatı ve küresel talep şokları şeklinde iki yurt dışı şokun Türkiye ekonomisine etkileri incelenmektedir. Bütün şokların temel ekonomik değişkenler üzerinde belirgin etkileri olduğu bulunmaktadır. Pozitif faiz şokları yerel para biriminin değerini arttırıp enflasyonu azaltırken pozitif risk primi şoku yerel para biriminin değer kaybetmesine ve enflasyonun artmasına sebep olmaktadır. Bu iki şok da yurtiçi iktisadi faaliyeti azaltmaktadır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş açık bir ekonomi olan Türkiye küresel şoklardan belirgin olarak etkilenmektedir. Küresel talepteki pozitif şoklar küresel emtia fiyatlarını da arttırmak suretiyle Türkiye’de hem fiyat düzeyini hem iktisadi faaliyeti arttırmaktadır. Emtia fiyat şokları da Türkiye’de enflasyon artışına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Para Politikası, Faiz Oranları, Risk Primi, Küçük Açık Ekonomi

JEL Sınıflaması:

E43; E52; E58; F41

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye'de Para Politikası Şoklarının Tanımlanması: Yapısal VAR Yaklaşımı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40