Zorunlu Karşılıklar, Likidite Riski ve Kredi Büyümesi

Zorunlu Karşılıklar, Likidite Riski ve Kredi Büyümesi

Başlık:

Zorunlu Karşılıklar, Likidite Riski ve Kredi Büyümesi

Sayı:

14/24

Yazar(lar):

Koray Alper, Mahir Binici, Selva Demiralp, Hakan Kara, Pınar Özlü

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2014

Özet:

Küresel kriz sonrasında, gelişmekte olan ülkelerde birçok merkez bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar arasındaki ikilemi hafifletmek amacıyla zorunlu karşılık politikasını aktif olarak kullanmıştır. Zorunlu karşılıkların bir politika aracı olarak bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen, iktisadi yazında aktarım kanalına ilişkin kapsamlı araştırmalar mevcut değildir. Bu çalışmada banka bazında veri kullanılarak zorunlu karşılıklar ve kredi davranışı arasındaki etkileşim incelenmiştir. Literatürdeki çalışmalardan farklı olarak zorunlu karşılıkların “likidite” etkisine odaklanılmıştır. Buna göre, zorunlu karşılıklar bankaların likidite pozisyonu üzerinden kredi arzını etkileyebilmektedir. Çalışmada öncelikle basit bir model aracılığıyla likidite kanalı tanıtılmakta, daha sonra banka bazında veri kullanılarak bu kanalın varlığına dair ampirik bulgular sunulmaktadır. Zorunlu karşılıkların ticari kredilerde faiz üzerinden, tüketici kredilerinde ise miktar üzerinden etkili olduğu bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Parasal Aktarım Mekanizması, Likidite Riski, Kredi Kanalı, Türkiye

JEL Sınıflaması:

E44; E51; E52

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Zorunlu Karşılıklar, Likidite Riski ve Kredi Büyümesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40