Sözle Yönlendirme mi, Kakofoni mi?

Sözle Yönlendirme mi, Kakofoni mi?

Başlık:

Sözle Yönlendirme mi, Kakofoni mi?

Sayı:

14/25

Yazar(lar):

Gamze Demiray, Yasin Kürşat Önder, İbrahim Ünalmış

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2014

Özet:

Geçtiğimiz 10 yıldan önceki dönemde merkez bankası politikaları çoğunlukla merkez bankası başkanları tarafından belirlenmekteydi. Fakat sonraları bu eğilim değişti ve ülkeler para politikası kurulları yoluyla para politikalarını oluşturmaya başladılar. Oylama yöntemi ile karar almanın tek kişi tarafından karar alma mekanizmasına göre dezavantajlarından biri de kurul üyelerinin açıklamalarının piyasalarda faklı algılamalara sebep olması sonucunda merkez bankası sözle yönlendirme politikalarının etkisizleşmesidir. Bu makale bir ve birden fazla kişi tarafından uygulanan sözle yönlendirme politikalarının etkinliğini karşılaştırmaktadır. Sonuçlar, sadece tek kişi tarafından yapılan sözle yönlendirmenin daha etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sözle Yönlendirme, Oylama, İletişim

JEL Sınıflaması:

E58; D71; D78

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sözle Yönlendirme mi, Kakofoni mi?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40