Türkiye’de Finans-Dışı Firmaların Sermaye Yapılarının Belirleyicileri: 1996-2009

Türkiye’de Finans-Dışı Firmaların Sermaye Yapılarının Belirleyicileri: 1996-2009

Başlık:

Türkiye’de Finans-Dışı Firmaların Sermaye Yapılarının Belirleyicileri: 1996-2009

Sayı:

14/26

Yazar(lar):

Bülent Köksal, Cüneyt Orman

Dil:

İngilizce

Tarih:

Temmuz 2014

Özet:

Gelişmekte olan ülkeler üzerine yapılmış sermaye yapısı çalışmalarının önemli bir noksanı, analizlerini borsada işlem gören imalat firmalarına hasretmeleridir. Bu yaklaşımın sonucu olarak küçük, borsada işlem görmeyen ve imalat-dışı firmaların sermaye yapıları ve muhtelif sermaye yapısı kuramlarının bu tür firmalara uygulanabilirliği hususlarında çok az şey biliyoruz. Bu çalışmada, çeşitli firma türleri hakkında detaylı finansal bilgiler içeren TCMB Sektör Bilançoları Veritabanı kullanılarak statik dengeleme (static trade-off) ve finansman hiyerarşisi (pecking order) kuramlarının geçerliliği Türkiye özelinde 1996-2009 dönemi için analiz edilmektedir. Bulgular, statik dengeleme kuramının tüm firma türleri için finansman hiyerarşisi kuramından daha geçerli olduğunu göstermektedir. Statik dengeleme kuramı özellikle borsada işlem görmeyen büyük imalat-dışı firmaların finansman tercihlerini anlamakta başarılı olmakta ve bu başarı iktisadi ortamın göreli istikrarlı olduğu durumlarda daha yüksek olmaktadır. Öte yandan, finansman hiyerarşisi kuramı statik dengeleme kuramı kadar geçerli olmasa da, küçük, borsada işlem gören ve imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansman yapısını, özellikle de iktisadi ortamın göreli istikrarsız olduğu durumlarda, anlamakta faydalı olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Yapısı, Finans-Dışı Firmalar, Finansman Hiyerarşisi Kuramı, Statik Dengeleme Kuramı, Türkiye

JEL Sınıflaması:

G30; G32; F65

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Finans-Dışı Firmaların Sermaye Yapılarının Belirleyicileri: 1996-2009
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40