Firma Kaldıraç Oranı ve Finansal Kriz

Firma Kaldıraç Oranı ve Finansal Kriz

Başlık:

Firma Kaldıraç Oranı ve Finansal Kriz

Sayı:

14/27

Yazar(lar):

Fatih Altunok, Arif Oduncu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2014

Özet:

Firmaların büyüme performansları makroekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden biridir. Bu nedenle, firma büyüme dinamiği ekonominin önemli konularından birini teşkil etmektedir. Krizler genellikle firmaların büyümelerinde keskin azalışa neden olmakta ve bu durum istihdam seviyesinde ve hanehalkı gelirlerinde bir düşüşe yol açmaktadır. Bu çalışmada, firma kaldıraç oranı değişikliğinin küresel finansal kriz sırasında firma büyümesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Küresel finansal kriz öncesinde yüksek kaldıraç oranı artışı yaşayan firmaların daha düşük artış yaşayan firmalara göre, 2007-2009 döneminde nasıl bir büyüme performansı gösterdikleri incelenmiştir. Küresel finansal kriz öncesinde hızlı kaldıraç oranı artışı yaşayan firmaların küresel finansal kriz sırasında daha kötü büyüme performansına sahip oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, kaldıraç oranı artışı ve büyüme performansı arasındaki bu negatif korelasyonun firmaya özgü değişkenlerin, örneğin büyüklük, yaş, sabit varlıklar, likit varlıklar, stoklar, karlılık, ihracat oranı ve endüstriye özgü faktörlerin kontrol edildiğinde de güçlü (robust) olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Firma Borçluluğu, Büyüme, Küresel Finansal Kriz

JEL Sınıflaması:

G30; G32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Firma Kaldıraç Oranı ve Finansal Kriz
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40