Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasası Akımlarını Belirleyen Faktörlerin Zamana Göre Değişiminin İncelenmesi

Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasası Akımlarını Belirleyen Faktörlerin Zamana Göre Değişiminin İncelenmesi

Başlık:

Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasası Akımlarını Belirleyen Faktörlerin Zamana Göre Değişiminin İncelenmesi

Sayı:

14/28

Yazar(lar):

Yasemin Erduman, Neslihan Kaya

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ağustos 2014

Özet:

Küresel finansal kriz sonrasında sermaye akımlarında görülen dalgalanmalar, gelişmekte olan ülkelerde finansal ve makroekonomik istikrarı sağlamak üzere, sadece yoğun sermaye girişi dönemlerinde değil, sermaye çıkışı dönemlerinde de etkinlik gösterebilen uygun politika tasarımının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Bu tür politika tasarımları, gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye akımlarının belirleyicilerinin iyi anlaşılması yanında, bu belirleyicilerin akımlar üzerindeki etkilerinin zamanla nasıl değiştiğinin de incelenmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, küresel finansal kriz döneminde tahvil piyasalarına yönelen fon akımlarının belirleyicilerinin zamana göre değişimi analiz edilmektedir. Bu amaçla, Bayesci yaklaşım kullanılarak, sonsal dağılımın Gibbs örnekleme algoritması ile elde edildiği, zamana göre değişen bir regresyon modelinden yararlanılmıştır. Bulgularımız gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki faiz farkının incelenen dönemde tahvil piyasası akımları üzerinde en etkili çeken faktör olduğunu göstermektedir. Enflasyon oranı önemli bir başka belirleyici iken, büyüme oranının anlamlı bir rolü olmadığı anlaşılmaktadır. İten faktörler içinde, küresel likidite, tahvil akımları üzerinde en belirleyici etmendir. Küresel likiditenin en güçlü etkisi nicel genişleme politikalarının ilk açıklandığı tarihlerde görülürken, söz konusu etkinin Euro Bölgesi krizi ile zayıflamaya başladığı ve Amerikan Merkez Bankası’nın varlık alımlarını azaltmaya başlayacağının sinyalini verdiği tarihten itibaren ise kaybolmaya yüz tuttuğu görülmektedir. Küresel risk iştahının ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algılamasının tahvil piyasası akımları üzerinde göreli olarak daha düşük ve daha sabit anlamlı etkileri bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye Akımları, İten Faktörler, Çeken Faktörler, Gelişmekte Olan Ülkeler, Bayesci Tahmin, Gibbs Örneklemesi

JEL Sınıflaması:

F21; F32; G11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Gelişmekte Olan Ülke Tahvil Piyasası Akımlarını Belirleyen Faktörlerin Zamana Göre Değişiminin İncelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40