Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağı ve Az Yetenekli Beşeri Sermayesi

Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağı ve Az Yetenekli Beşeri Sermayesi

Başlık:

Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağı ve Az Yetenekli Beşeri Sermayesi

Sayı:

14/30

Yazar(lar):

Gökhan Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Bu çalışma Orta Gelir Tuzağı yazınını inceleyerek, Türkiye’yi tuzakta bulunan ve tuzaktan kurtulmuş ülkelerle karşılaştırmakta; tuzaktan sakınma sürecinde iyi tasarlanmış ve yüksek nitelikli eğitim sisteminin önemini ülke tecrübeleriyle tartışmaktadır. Türkiye ile tuzaktan çıkabilmiş ülkelerdeki beşeri sermaye karşılaştırıldığında, Türk ekonomisinin tuzaktan çıkabilmesi için eğitim sisteminin kritik önemde olacağı gözlenmektedir. Ekonominin kalkınma patikasıyla tutarlı bir eğitim sistemi “yetenekli ve yüksek becerili beşeri sermaye” ile “yenilikçi ve rekabetçi üretim kapasitesi” sağlayarak tuzaktan çıkılmasını sağlayabilecektir. Çalışmadaki niteliksel analizler Türkiye ekonomisinin tarımdan çıkış sürecinden yeteri kadar faydalanamadığını göstermektedir. Tarımdan çıkan iş gücü katma değeri yoğun imalat sanayi aktivitelerinde istihdam edilememektedir. Ayrıca, tarımdan çıkış hızının düşük olması yapısal dönüşüm kaynaklı geçici verimlilik kazanımlarının tamamen elde edilebilmesine engel olmaktadır. Tarımdan çıkan iş gücünün yüksek verimlilikli dış ticarete konu iktisadi aktivitelere aktarılabilmesi anlamlı verimlilik ve kişi başı gelir kazanımları sağlayabilecektir.

Anahtar Kelimeler:

İktisadi Büyüme, Yakınsama, Orta Gelir Tuzağı

JEL Sınıflaması:

O11; O40

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’nin Orta Gelir Tuzağı ve Az Yetenekli Beşeri Sermayesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40