Türkiye Akaryakıt Piyasasında Asimetrik Döviz Kuru ve Petrol Fiyatı Geçişkenliği

Türkiye Akaryakıt Piyasasında Asimetrik Döviz Kuru ve Petrol Fiyatı Geçişkenliği

Başlık:

Türkiye Akaryakıt Piyasasında Asimetrik Döviz Kuru ve Petrol Fiyatı Geçişkenliği

Sayı:

14/31

Yazar(lar):

Fatih Akçelik, Mustafa Utku Özmen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Bu çalışmada, halen tartışma konusu olan perakende akaryakıt fiyatlarının petrol fiyat şoklarına asimetrik olarak cevap verip vermedikleri incelenmektedir. Çalışmada, her bir fiyat kalış süresini ayrı ayrı ele alan yeni bir mikro yaklaşım kullanılmıştır. Bulgular Türkiye’de akaryakıt fiyatlarında asimetrik geçişkenlik olduğunu göstermektedir. Kullanılan yöntem maliyet şoklarının yansıtılmasında gözlenen asimetriyi farklı düzlemlerde (şokun kaynağı ve büyüklüğü gibi) de ele almaya imkan sağlamaktadır. Buna göre, maliyet artışlarının (düşüşlerinin) olduğu dönemlerde döviz kuru (petrol fiyatı) asimetriyi artıran ana unsurdur. Ayrıca, pozitif maliyet şoklarının büyüklüğü artıkça nihai fiyatlara geçişi daha düşük olmaktadır. Son olarak, ampirik bulgular, geçişkenlik düzeyi ve asimetri göz önünde bulundurulduğunda, fiyatlama davranışı açısından firmalar arasında farklılıklara da işaret etmektedir. Akaryakıt piyasasındaki asimetrinin kaynağı piyasa gücü olsa da, bu gücün kullanımını sınırlayan etkenler de mevcuttur.

Anahtar Kelimeler:

Akaryakıt, Petrol fiyatı, Döviz kuru, Asimetrik geçişkenlik, Benzin, Dizel, Mikro veri, Türkiye

JEL Sınıflaması:

D22; D43; E31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye Akaryakıt Piyasasında Asimetrik Döviz Kuru ve Petrol Fiyatı Geçişkenliği
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40