Tüketici Eğilim Anketi’nin Kategorilere göre Ayrıştırılarak İncelenmesi

Tüketici Eğilim Anketi’nin Kategorilere göre Ayrıştırılarak İncelenmesi

Başlık:

Tüketici Eğilim Anketi’nin Kategorilere göre Ayrıştırılarak İncelenmesi

Sayı:

14/32

Yazar(lar):

Ece Oral, Türknur Brand

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Tüketici anketlerinin tahmin gücünü ölçme kabiliyeti özellikle merkez bankalarının tüketicilerin genel eğilimleri ve harcamaları hakkında ileriye dönük öngörüye sahip olmaları açısından oldukça önemlidir. Anketler üzerine yapılan çoğu çalışmada, anketlerden elde edilen yayılma (difüzyon) endekslerinin GSYİH veya tüketici harcamalarıyla ilişkili olduğu bulunmuştur. Dolayısıyla, anketin toplam düzeyde tahmin performansı yayılma endeksleri aracılığıyla incelenebilmektedir. Öte yandan, bu çalışma, Tüketici Eğilim Anketi’nin 2003-2012 dönemini kapsayan verileri aracılığıyla tüketicilerin genel eğilimlerinin ve harcamalarının kategorik bazda ayrıştırılarak incelenmesi açısından daha önce yapılan çalışmalardan farklılaşmaktadır. Bu çalışmada; özellikle, işteki durum, yaş ve gelir gibi çeşitli demografik karakteristikler üzerinde durulmuştur. Ayrıca, referans seri olarak ekonomik aktivitenin en geniş ölçüleri (toplam tüketim, GSYİH) yerine toplam tüketimin farklı kategorileri (hizmetler, gıda ve gıda-dışı kalemler vb.) kullanılmıştır. İlk olarak, anket sonuçları aylık ve çeyreklik olarak incelenmiştir. Aylık serilere göre daha az oynaklık gösteren çeyreklik seriler ele alınarak her serinin ilgili referans serisini öncüleme performansı istatistiksel anlamlılık testleriyle araştırılmıştır. Regresyon modelleri de kurulmuştur. Ayrıştırma analizi, farklı demografik özellikteki tüketiciler ve belli harcama grupları ele alındığında Tüketici Eğilim Anketi-tüketim ilişkisinin toplulaştırılmış gruplara göre daha güçlü olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Tüketiciler, Tüketim, Zaman Serisi, Demografi

JEL Sınıflaması:

N3; E2; C1; J11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Tüketici Eğilim Anketi’nin Kategorilere göre Ayrıştırılarak İncelenmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40