Küçük Açık Bir Ekonomide Sektörel Asimetriler

Küçük Açık Bir Ekonomide Sektörel Asimetriler

Başlık:

Küçük Açık Bir Ekonomide Sektörel Asimetriler

Sayı:

14/33

Yazar(lar):

S. Tolga Tiryaki

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Bu makalede, içinde işletme sermayesi gereksinimi, değişken sermaye kullanımı ve üretimde ithal girdilerin kullanılması gibi unsurların yer aldığı iki sektörlü bir küçük açık ekonomi reel iş çevrimi modeli kullanılarak yükselen piyasa ekonomilerindeki dalgalanmaların sektörel boyutu incelenmektedir. Çalışmada, tipik bir yükselen piyasa ekonomisinde ithal girdilerin göreli fiyatı ile dış ticarete konu olmayan sektörlerdeki verimliliğin makroekonomi dalgalanmaların en önemli iki kaynağı olduğu bulunmuştur. Faiz oranları ve ithal edilen nihai malların fiyatları da yatırım ve ithalattaki dalgalanmalarda belirgin rol oynamaktadır. Model ayrıca, özellikle faiz şoklarına tepki olarak belirgin bir sektörel asimetri üretmektedir. Değişken sermaye kullanımı şokların etkisini artıran güçlü bir mekanizma işlevine sahiptir.

Anahtar Kelimeler:

İş çevrimleri, Yükselen piyasalar, İthal girdiler, Sermaye kullanımı

JEL Sınıflaması:

E32; F32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küçük Açık Bir Ekonomide Sektörel Asimetriler
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40