Kayıtlı – Kayıt Dışı İş Ayrımında Firma Büyüklüğü Ücret Farkının İncelenmesi: Kuram ve Kanıt

Kayıtlı – Kayıt Dışı İş Ayrımında Firma Büyüklüğü Ücret Farkının İncelenmesi: Kuram ve Kanıt

Başlık:

Kayıtlı – Kayıt Dışı İş Ayrımında Firma Büyüklüğü Ücret Farkının İncelenmesi: Kuram ve Kanıt

Sayı:

14/34

Yazar(lar):

Binnur Balkan, Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Gözlemsel olarak eşdeğer çalışanlara büyük firmalarda daha yüksek ücretler ödenmektedir. Bu bulgu literatürde firma büyüklüğü ücret farkı olarak adlandırılan önemli bir ampirik paradokstur. Bu makalede, firma büyüklüğü ücret farkının kayıt dışı işlerde kayıtlı işlere kıyasla daha kuvvetli olduğu Türkiye mikro verisi kullanılarak ortaya koyulmuştur. Bu bulguyu açıklamak için piyasa aksaklıkları ve bölünmüş piyasaları içeren, sonucunda ücretlerin iyi tanımlanmış bir alt-oyun mükemmel dengede firma büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak karakterize edilebildiği iki aşamalı bir ücret ilanı oyunu geliştirilmiştir. Model ampirik bulgulara iki farklı açıklama getirmektedir. Bunlardan ilki kayıtlı işlerden alınan vergilerin kayıtlı ve kayıt dışı işlerin ücretleri arasında bir farklılık oluşturmasıdır. Yani, kamu politikaları firma büyüklüğü ücret farkını etkileme potansiyeline sahiptir. İkinci açıklama piyasa oyuncularının stratejik olarak hareket etmesi ile alakalıdır. Büyük firmalar küçüklere kıyasla hem kayıtlı hem kayıt dışı işler için daha yüksek ücretler önerirler. Fakat yüksek ücretli ve kayıtlı bir iş, yüksek ücretli fakat kayıt dışı olan bir işten daha çok başvuru alır. Bu durum firmanın kayıtlı işler için açıkladığı ücret önerisini bir miktar düşürebilmesine zemin hazırlarken kayıt dışı işler için bu etki gözardı edilebilir. Sonuç olarak, firma büyüklüğü ücret farkı kayıtlı işler için kayıt dışı olanlara nazaran daha düşük olarak gerçekleşebilir. Makalede, iş aramada kullanılan sosyal ağların farklılığının ve iş tercihlerindeki ayrışmanın bu ikinci kanalın geçerliliğini ortaya koymakta kullanılabileceği gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Firma büyüklüğü, Ücret farkı, Kayıt dışı iş, Ücret ilanı, Alt-oyun mükemmellik, Vergiler, Sosyal ağlar

JEL Sınıflaması:

C78; J21; J31; L11

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kayıtlı – Kayıt Dışı İş Ayrımında Firma Büyüklüğü Ücret Farkının İncelenmesi: Kuram ve Kanıt
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40