Türkiye’de İşsizlik Akımları, İşgücüne Katılım ve Doğal İşsizlik Oranı

Türkiye’de İşsizlik Akımları, İşgücüne Katılım ve Doğal İşsizlik Oranı

Başlık:

Türkiye’de İşsizlik Akımları, İşgücüne Katılım ve Doğal İşsizlik Oranı

Sayı:

14/35

Yazar(lar):

Gönül Şengül, Murat Taşçı

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Bu makale Türkiye için işsizliğe giriş ve işsizlikten çıkış olasılıklarını hesaplayıp bu olasılıkları kullanarak ülkedeki işsizlik oranının uzun vadede yakınsayacağı değer olan işsizlik oranı eğilimini tahmin etmektedir. Bunu yaparken de, makale işgücüne katılımın bu eğilimin belirlenmesindeki rolünü araştırmaktadır. Çalışmada Türkiye için işsizlik oranı eğiliminin ters-V şekline sahip olduğu ve son dönemde yüzde 8,5 ile yüzde 9 arasında salındığı, ve emek piyasasındaki devir hızının (turover) gittikçe arttığı bulunmuştur. Ayrıca, işsizlik oranı eğilimi hesaplarken işgücüne katılımın gözönünde bulundurulmasının sonuçları belirli bir şekilde değiştiridiği, bulundurulmadığı baz modele göre eğilimin önce daha az olup zamanla baz modeldeki değere yaklaştığı görülmüştür. Son olarak, bu modelin Türkiye’deki işsizlik oranının tahmin edilmesinde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

İşsizlik, Doğal İşsizlik Oranı, İşsizlik Akımları,Türkiye

JEL Sınıflaması:

E24; E32; J64

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de İşsizlik Akımları, İşgücüne Katılım ve Doğal İşsizlik Oranı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40