Uluslararası Tüketim Risk Paylaşımı, Finansal Entegrasyon ve Finansal Kalkınma Üzerine

Uluslararası Tüketim Risk Paylaşımı, Finansal Entegrasyon ve Finansal Kalkınma Üzerine


 

Başlık:

Uluslararası Tüketim Risk Paylaşımı, Finansal Entegrasyon ve Finansal Kalkınma Üzerine

Sayı:

14/36

Yazar(lar):

Yasin Mimir

Dil:

İngilizce

Tarih:

Eylül 2014

Özet:

Bu çalışma, G-7, Avro Bölgesi ve OECD içerisinde yer alan 29 gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için uluslararası tüketim risk paylaşımı, finansal entegrasyon ve finansal kalkınma arasındaki ampirik ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada, anılan ülkeler için ortalama risk paylaşımı ölçütü kullanılarak bu ülkelerin tüketim risk paylaşım dereceleri hesaplandıktan sonra bu ölçüt, ilgili ülkelerin finansal entegrasyon ve finansal kalkınma seviyeleri ile ilişkilendirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, Avro bölgesi ülkeleri arasındaki ortalama tüketim risk paylaşımının G-7 ve OECD ülke grupları içerisindekinden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca daha yüksek bir uluslararası tüketim risk paylaşımı seviyesi daha fazla finansal entegrasyon ve daha düşük bir finansal kalkınma seviyesiyle açıklanabilmektedir. Bu sonuçlar finansal entegrasyon seviyesi yüksek olan ülkelerin kendilerini ülkeye özel olan gelir şoklarına karşı daha iyi sigorta edebildiklerini, finansal kalkınma seviyesi yüksek olan ülkelerin ise bu tür şoklara karşı kendilerini sigorta etmeye daha az ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Kişi başına milli gelir, üretim oynaklığı ve ticari açıklık değişkenlerinin eklenmesi finansal entegrasyon ve finansal kalkınmanın tüketim risk paylaşımı üzerindeki etkilerini azaltmaktadır. Finansal entegrasyon ve finansal kalkınma seviyeleri eşit tutulduğunda Avro bölgesindeki ülkeler, G-7 ve OECD ülkelerinden önemli bir miktarda daha fazla tüketim risk paylaşımı yapmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler:

Tüketim Risk Paylaşımı, Finansal Entegrasyon, Finansal Kalkınma

JEL Sınıflaması:

E21; F15; F36; G15; O1

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Uluslararası Tüketim Risk Paylaşımı, Finansal Entegrasyon ve Finansal Kalkınma Üzerine
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40