Türkiye’de Enflasyonun İş Çevrimlerine Duyarlılığı:Çıktı Açığına Duyarlı TÜFE Alt Gruplarının Saptanması

Türkiye’de Enflasyonun İş Çevrimlerine Duyarlılığı:Çıktı Açığına Duyarlı TÜFE Alt Gruplarının Saptanması

 

Başlık:

Türkiye’de Enflasyonun İş Çevrimlerine Duyarlılığı:Çıktı Açığına Duyarlı TÜFE Alt Gruplarının Saptanması

Sayı:

14/37

Yazar(lar):

Oğuz Atuk, Cem Aysoy, Mustafa Utku Özmen, Çağrı Sarıkaya

Dil:

Türkçe

Tarih:

Ekim 2014

Özet:

Bu çalışmada Türkiye ekonomisinde TÜFE enflasyonunun çıktı açığına ne kadar duyarlı olduğu sorusuna cevap aranmaktadır. Bu amaçla, TÜFE’yi oluşturan COICOP 5-basamaklı 152 alt grup için Phillips eğrileri tahmin edilmiştir. Böylelikle çıktı açığının istatistiki ve iktisadi olarak anlamlı bir şekilde etkilediği gruplar belirlenmiştir. Ampirik bulgular enflasyon sepetinin yaklaşık üçte birinin çıktı açığından etkilendiğini göstermiştir. Çıktı açığına duyarlı olmayan gruplarda ise enflasyonun ithal maliyetlerle oldukça yakın bir ilişki sergilediği gözlenmiştir. Sonuçlar, Türkiye’de enflasyonun kalıcı olarak düşürülebilmesi için çevrim karşıtı (countercyclical) politikaların tek başına yeterli olmayabileceğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Çıktı açığı, Enflasyon, Phillips eğrisi,TÜFE, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C13; C51; E31; E32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Enflasyonun İş Çevrimlerine Duyarlılığı:Çıktı Açığına Duyarlı TÜFE Alt Gruplarının Saptanması
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40