Rezerv Opsiyon Mekanizması Otomatik Dengeleyici İşlevi Görüyor Mu?

Rezerv Opsiyon Mekanizması Otomatik Dengeleyici İşlevi Görüyor Mu?

Başlık:

  Rezerv Opsiyon Mekanizması Otomatik Dengeleyici İşlevi Görüyor Mu?

Sayı:

14/38

Yazar(lar):

Oğuz Aslaner, Uğur Çıplak, Hakan Kara, Doruk Küçüksaraç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ekim 2014

Özet:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2011 yılının sonlarından itibaren sermaye akımlarındaki oynaklıkların yurt içi ekonomiye olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla Rezerv Opsiyonu Mekanizması (ROM)'nı  tasarlayarak uygulamaya koymuştur. Uygulama başladığından bu yana ROM’un dengeleyici özelliğinden bahseden birçok çalışma yapılmasına rağmen, ROM kullanımının pratikteki belirleyicilerini analiz eden bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu boşluğu doldurmak amacıyla, bu çalışma banka bazında veri kullanarak ROM kullanımını davranışsal bir yaklaşımla incelemektedir. Sonuçlara göre, bankaların Türk lirası fonlama maliyetinin yabancı para fonlama maliyetine oranı ile rezerv opsiyonu katsayıları ROM kullanımındaki değişimleri büyük oranda açıklamaktadır. ROM kullanımında Bankalar, Türk lirası fonlama maliyeti olarak gecelik piyasada oluşan faizler ile TCMB ortalama fonlama faizini esas almaktadır. Bunun yanı sıra, bulgularımız döviz likidite kısıtının bankaların ROM kullanımına dair anlamlı bir açıklayıcı değişken olmadığına işaret etmektedir. Bu bulgular, sermaye hareketlerine karşı kısa vadeli faizlerin verdiği (sermaye çıkışlarında artış, sermaye girişlerinde azalış şeklindeki) sistematik tepkinin ROM’un otomatik dengeleyici etkisini sınırlayabileceğine işaret etmektedir. Sonuç bölümünde ise zorunlu karşılıklara ödenecek faizin uyarlanması yoluyla karşılık maliyetinin merkez bankası politika faizine duyarlılığını azaltacak bir mekanizma önerilmekte ve bu yolla ROM’un otomatik dengeleyici özelliğinin  güçlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Para Politikası, Zorunlu Karşılıklar, Sermaye Akımları, Finansal İstikrar

JEL Sınıflaması:

E52; E58; F31; F32

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Rezerv Opsiyon Mekanizması Otomatik Dengeleyici İşlevi Görüyor Mu?
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40