Belirsizlik-Yatırım Arasındaki İlişki Üzerine: Türkiye’de Elektrik Üretim Sektörü Uygulaması ve Değerlendirme

Belirsizlik-Yatırım Arasındaki İlişki Üzerine: Türkiye’de Elektrik Üretim Sektörü Uygulaması ve Değerlendirme

Başlık:

 Belirsizlik-Yatırım Arasındaki İlişki Üzerine: Türkiye’de Elektrik Üretim Sektörü           Uygulaması ve Değerlendirme 

Sayı:

14/39

Yazar(lar):

Erdal Yılmaz

Dil:

İngilizce

Tarih:

Kasım 2014

Özet:

Reel opsiyon yazınında, belirsizliklerin yatırım üzerine etkisi, genel olarak, negatif işarete sahip olduğu düşünülmektedir. Geleneksel reel opsiyon teorisinin aksine, Sarkar (2000) ve Gryglewicz ve diğ. (2008)’nin öncülük ettiği bazı çalışmalar, yatırımla belirsizlik arasındaki negatif ilişkinin her zaman doğru olamayacağı argümanına yer vermişlerdir. Bu sonuç istisnadır, çünkü bu yazarlar sermayenin marjinal hasıla yapısı dışbükey varsayımına dayandırmaksızın, reel opsiyon çerçevesinde, belirsizliğin yatırımları hızlandırabileceğini göstermişlerdir. Bu çalışmanın ana katkısı, Gryglewicz ve diğ. (2008) yaklaşımını Türkiye’de elektrik üretim sektörü için numerik olarak uygulayıp, bu sektör için belirsizlik-yatırım ilişkisinin monotonik olmadığını ve U şeklinde olduğunu göstermesidir. Ayrıca, bu iki çalışmayı numerik olarak kıyaslayıp, Sarkar (2000) çalışmasının parametrelerinin Gryglewicz ve diğ. (2008) çalışmasını destekleyip desteklemediği incelenmiştir. Son olarak, Gryglewicz ve diğ. (2008) çerçevesi temel alınarak, faiz oranındaki değişimin yatırımı tetikleyen en uygun değer üzerindeki kısmi etkisi numerik olarak gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

Yatırım, Reel Opsiyon, Belirsizlik

JEL Sınıflaması:

D92, E22, G31

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Belirsizlik-Yatırım Arasındaki İlişki Üzerine: Türkiye’de Elektrik Üretim Sektörü Uygulaması ve Değerlendirme
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40