Spekülatif Stoklamaya Maruz Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi

Spekülatif Stoklamaya Maruz Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi

Başlık:

 Spekülatif Stoklamaya Maruz Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi

Sayı:

15/02

Yazar(lar):

Semih Tümen, Deren Ünalmış, İbrahim Ünalmış, D. Filiz Ünsal

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2015

Özet:

Bu çalışma fosil yakıt kullanımından alınan karbon vergilerinin belli başlı makroekonomik değişkenleri kısa vadede hangi aktarım kanalları üzerinden etkilediğini incelemektedir. Çalışmada özellikle spekülatif stoklama davranışına odaklanılmaktadır. Spekülatörlerin varlığı vergi politikasının fosil yakıt kullanımını düşürmedeki etkinliğini artırmaktadır. Ancak politikanın etkinliğindeki artış maliyetlidir: enflasyon ve faizleri artırarak ekonomik büyümeyi baskılamaktadır. Bu çerçevede çalışma, stoklama davranışının yer aldığı bir DSGD modeli kapsamında para politikasının çevre vergisi politikaları ile nasıl etkileşime girmesi gerektiğini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler:

Fosil yakıt, Çevre vergileri, Spekülatif stoklama, DSGD

JEL Sınıflaması:

E31; E52; H23; O44

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Spekülatif Stoklamaya Maruz Fosil Yakıtların Vergilendirilmesi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40