Türkiye’de Faiz Oranı Sürprizleri ve Aktarım Mekanizması: Etki Tepki Analizinden Kanıtlar

Türkiye’de Faiz Oranı Sürprizleri ve Aktarım Mekanizması: Etki Tepki Analizinden Kanıtlar

Başlık:

 Türkiye’de Faiz Oranı Sürprizleri ve Aktarım Mekanizması: Etki Tepki Analizinden Kanıtlar

Sayı:

15/04

Yazar(lar):

K. Azim Özdemir

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2015

Özet:

Bu makale, Türkiye’de göreceli olarak düşük enflasyon oranlarının yaşandığı 2000 yılların ortasından sonraki dönemde faiz oranı şoklarının makro-ekonomik dinamikleri belirlemedeki önemini araştırmaktadır. Bu amaçla VAR modellerinden hesaplanan etki-tepki fonksiyonları yanında Lokal-Projeksiyon olarak da adlandırılan ileriye yönelik çoklu-adım öngörü regresyonları kullanılmıştır. Modeller iki ayrı aylık veri seti kullanılarak tahmin edilmiştir. İlk veri seti parasal aktarım mekanizmasıyla ilgili ekonomi yazınında sıkça kullanılan geleneksel zaman serilerinden oluşmaktadır. İkinci veri seti ise yeni oluşturduğumuz aylık GSYİH, GSYİH Deflatörü ve kur piyasası baskısını gösteren serileri içermektedir. Yeni oluşturduğumuz seriler kullanılarak tahmini yapılan modellerden elde edilen faiz şoku sonrası etki-tepki grafiklerinin, geleneksel serilerin kullanılması sonucu elde edilen tepkilere göre daha kabul edilebilir olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Lokal Projeksiyon modellerinden elde edilen dinamik tepkilerin VAR modellerinden elde ettiğimiz sonuçlarla çok benzediği görülmüştür. İki ayrı yöntemden de benzer sonuçların elde edilmesi, çalışmamızda kullanılan VAR modellerinin değişkenler arasındaki gerçek ilişkileri yakalama da başarılı olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Para Politikası, Tanımlama, VAR, Lokal Projeksiyon, Interpolasyon

JEL Sınıflaması:

C32; E52; C82

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Faiz Oranı Sürprizleri ve Aktarım Mekanizması: Etki Tepki Analizinden Kanıtlar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40