İş Tatmininde Sosyal Etkileşimler

İş Tatmininde Sosyal Etkileşimler

Başlık:

 İş Tatmininde Sosyal Etkileşimler

Sayı:

15/05

Yazar(lar):

Semih Tümen, Tuğba Zeydanlı

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2015

Özet:

İş tatminindeki artışın çalışanların üretkenlik düzeyini olumlu yönde etkilediği ilgili literatürde gösterilmektedir. Bu çalışmada, iş ortamındaki genel iş tatmini düzeyinin bireysel iş tatminini etkileyip etkilemediği sorusuna cevap aranmaktadır. Eğer herhangi bir etki söz konusu ise, bireysel iş tatminini artırmayı hedefleyen programlar iş yerindeki üretkenliği sadece doğrudan değil aynı zamanda iş ortamındaki genel iş tatmini vasıtasıyla da artırabilecektir. Bu soruyu cevaplamaya yönelik ampirik analiz, Birleşik Krallık işgücü piyasalarına ilişkin iki farklı mikro veri setiyle iş ortamını hem işyeri (WERS) hem de bölge–sanayi hücrelerinde belirlenen yerel işgücü piyasası (BHPS) ayrımlarında tanımlayarak gerçekleştirilmiştir. Yayılma etkilerini tahmin etmek amacıyla geliştirilen özgün bir ekonometrik yöntem kullanılarak, toplam iş tatmini düzeyindeki bir standart sapmalık artışın bireysel iş tatminini işyeri ayrımında 0,42, yerel işgücü piyasası ayrımında ise 0,15 standart sapma artırabileceği gösterilmiştir. Bu yayılma etkilerinin oldukça önemli büyüklükte olduğu ve iş tatminini artırmaya yönelik politikaların etkilerinin analizinde göz ardı edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:

İş tatmini, Sosyal etkileşimler, Yayılma etkileri, Sıradüzensel model, WERS, BHPS

JEL Sınıflaması:

C31; D62; J28

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.İş Tatmininde Sosyal Etkileşimler
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40