Enflasyon için Değişken Seçimi: Örneklem Dışı Yaklaşım

Enflasyon için Değişken Seçimi: Örneklem Dışı Yaklaşım

Başlık:

 Enflasyon için Değişken Seçimi: Örneklem Dışı Yaklaşım

Sayı:

15/06

Yazar(lar):

Selen Başer Andıç, Fethi Öğünç

Dil:

İngilizce

Tarih:

Ocak 2015

Özet:

Bu çalışmada, çok sayıda değişkenin tüketici enflasyonunu öngörü özellikleri incelenmiş ve tutarlı olarak iyi tahminde bulunan değişkenler belirlenmiştir. Değişkenlerin gecikme yapısı iki farklı şekilde tanımlanarak, enflasyonun öncülemeyen tahmin edicileri ve öncü göstergeleri saptanmıştır. Çalışmada, örneklem dışı değerlendirme yöntemi kullanılmış ve değişkenlerin öngörü performansları, gerçekleşen değerleri kullanılarak, baz model ile karşılaştırılmıştır. Tahmin hataları zaman yerine tahmin ufku boyutunda ölçülmüştür. Sonuçlar tek bir değişkenin sürekli olarak en iyi tahmini vermediğini, dolayısıyla enflasyonun her dönem farklı bir değişken tarafından en iyi tahmin edildiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, öngörü birleştirme yöntemleri ve/veya çok değişkenli model kullanımını teşvik etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Enflasyon, Değişken seçimi, Öncü gösterge, Türkiye

JEL Sınıflaması:

C50; C53; E31; E37

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enflasyon için Değişken Seçimi: Örneklem Dışı Yaklaşım
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40