Enformel ve Formel İş Arama Yöntemlerinin Ücret Teklifleri Üzerindeki Etkileri

Enformel ve Formel İş Arama Yöntemlerinin Ücret Teklifleri Üzerindeki Etkileri

Başlık:

 Enformel ve Formel İş Arama Yöntemlerinin Ücret Teklifleri Üzerindeki Etkileri

Sayı:

15/07

Yazar(lar):

Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Şubat 2015

Özet:

İş arama yöntemlerinin ücret teklifleri üzerindeki etkilerini inceleyen ampirik çalışmaların bir kısmı enformel kanallar vasıtasıyla bulunan işlerin formel kanallar ile bulunan işlere göre daha düşük ücretli işler olduğunu söylerken, bir kısmı da tam tersi durumu savunmaktadır. Bu çalışmada, ampirik bulgulardaki bu farklılaşmanın teorik bir analizi yapılmaktadır. Özgün bir iş arama modeli geliştirilerek bir denge ücret dağılımı türetilmiştir. Söz konusu dağılıma göre enformel yöntemlerle bulunan işler, bazı kişiler için düşük bazıları için ise yüksek ücretli işler olmaktadır. Modelin en önemli öğesi tekdüze olmayan ücret teklifleridir ve bu durumun iki önemli nedeni vardır: (i) akran etkileşimleri ve (ii) üretken bir enformel sosyal ağa bağlı kalmanın maliyetindeki gözlemlenemeyen farklılıklar. Bu farklılıkların derecesi arttıkça enformel iş arama yöntemleriyle yüksek ücretli iş bulma olasılığı yükselirken, akran etkileşimlerinin derecesi arttıkça söz konusu ihtimal gerilemektedir. Bu sonuç, iş arama yöntemleriyle ücretler arasındaki ilişkiyi ekonometrik açıdan inceleyen çalışmaların akran etkilerini ve gözlemlenemeyen farklılıkları göz önüne alması gerekliliğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:

İş arama, Enformel sosyal ağlar, Akran etkileşimi, Ayrışıklık

JEL Sınıflaması:

D85; J31; J64

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Enformel ve Formel İş Arama Yöntemlerinin Ücret Teklifleri Üzerindeki Etkileri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40