Sağlığa Zararlı Davranışların Varlığında Optimal Sağlık Sigortası

Sağlığa Zararlı Davranışların Varlığında Optimal Sağlık Sigortası

Başlık:

 Sağlığa Zararlı Davranışların Varlığında Optimal Sağlık Sigortası

Sayı:

15/08

Yazar(lar):

Osman Furkan Abbasoğlu

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2015

Özet:

Bu çalışma sağlığa zararlı davranışları içeren bir model geliştirerek tüm katılımcıların aynı oranda katkı sağladığı bir sağlık sigortası sistemindeki optimal maliyet paylaşımı mekanizmasını incelemektedir. Bu ekonomide sağlık sigortası kontrol edilebilir sağlık davranışları sonucu çıkan sağlık harcamalarının yanında kişiye özel sağlık şoklarından doğan harcamaları da kapsamaktadır. Model Sağlık Harcamaları Panel Anketi (Medical Expenditures Panel Survey) veri seti kullanılarak ABD ekonomisine kalibre edilmiştir. Bulgular optimal politikanın çalışanlar için yüzde 30, emekliler için ise yüzde 20’lik sigorta katılım payı olduğunu göstermektedir. Refah kazanımları çoğunlukla daha az cömert sigorta poliçelerini tercih eden sağlıklı bireylerden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Sağlık sigortası, Yaşam döngüsü modeli, Sağlık harcamaları

JEL Sınıflaması:

D91; E60; I12

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Sağlığa Zararlı Davranışların Varlığında Optimal Sağlık Sigortası
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40