Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar İçin İdeal Çözümleme Süreçleri ve Temettü Politikası

Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar İçin İdeal Çözümleme Süreçleri ve Temettü Politikası

Başlık:

 Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar İçin İdeal Çözümleme Süreçleri ve Temettü Politikası

Sayı:

15/09

Yazar(lar):

İbrahim Ethem Güney

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mart 2015

Özet:

2007-2009 küresel finansal krizi sonrasında banka düzenleyicileri küresel sistemik öneme sahip bankalar için özel çözümleme süreçleri belirlemiştir. Banka düzenleyicileri, bu bankaların sermayeleri belirli bir eşik değerinin altına gerilediğinde kontrolü ele alıp çözümleme süreçlerini uygulama ve bu süreçlerin sonunda da bankayı yeni yatırımcılara satma gücüne sahiptir. Bu çalışma, düzenleyiciler için ideal müdahale eşik değerlerini ve küresel sistemik öneme sahip bankaların temettü ve sermaye artırım kararları ile etkileşimlerini incelemektedir. Çalışmanın ideal düzenleme politikaları ile ilgili temel bulguları şu şekildedir: İlk olarak, çözümleme maliyetleri yüksek olduğunda düzenleyiciler için ideal olan politika, yeterli sermayeye sahip olmayan bankalara temettü ödeme kısıtlamaları getirmektir. İkinci olarak, sermaye arzının seyrek olduğu durumlarda düzenlemeler ağırlaştırılmaktadır. Diğer bir deyişle, bu durumlarda düzenleyiciler daha erken müdahale etmekte, daha sıkı temettü ödeme kısıtlamaları getirmekte ve bankalar için daha yüksek kuruluş sermayesini zorunlu kılmaktadır. Son olarak, sermaye arzı kısıtlamaları, bu bankaların finansman kararları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Sermaye artırım maliyetlerinin yüksek olduğu ya da dış sermaye arzının bol olduğu ortamlarda, bankalar daha seyrek sermaye artırımına gitmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Sermaye arzı belirsizliği, Bankacılık düzenlemesi, İdeal temettü politikası, Çözümleme süreçleri, Küresel sistemik öneme sahip banka

JEL Sınıflaması:

G21, G32, G33, G35

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Küresel Sistemik Öneme Sahip Bankalar İçin İdeal Çözümleme Süreçleri ve Temettü Politikası
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40