Türkiye’de İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Türkiye’de İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Başlık:

 Türkiye’de İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Üzerine Ampirik Bir Analiz

Sayı:

15/10

Yazar(lar):

Mustafa Faruk Aydın, Yusuf Soner Başkaya, Ufuk Demiroğlu

Dil:

Türkçe

Tarih:

Nisan 2015

Özet:

Türkiye’nin 91 ana ticaret ortağı ülkeyle 1994-2012 yılları arasındaki ikili dış ticaret verilerine dayanarak, ihracatın ithalatı karşılama oranının ticaret ortaklarının kuruna ve Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına olan duyarlılığı panel regresyon yöntemiyle araştırılmıştır. Farklı spesifikasyonlarla elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin ticaret ortaklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılasındaki yüzde 1 oranında bir büyüme karşısında Türkiye’nin karşılama oranı yüzde 1,6-1,7 oranında artmaktadır. Türkiye’nin ticaret ortaklarının reel (efektif) kurlarındaki yüzde 1 oranında bir değerlenme karşısında ise Türkiye’nin karşılama oranlarında yüzde 0,94- 1,45 oranında bir artış görülmektedir. Elde edilen sonuçların, Türkiye üzerine yapılmış dış ticaret çalışmalarında bulunan kur ve gelir esnekliği tahminleri ile uyumlu olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Karşılama Oranı, Ticaret Esneklikleri, Dış Ticaret Performans Ölçüleri, Dış Ticaret Göstergeleri

JEL Sınıflaması:

F14

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de İhracatın İthalatı Karşılama Oranı Üzerine Ampirik Bir Analiz
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40