Öngörülene Karşı Öngörülemeyen Konut Fiyat Hareketleri ve Satış Adetleri

Öngörülene Karşı Öngörülemeyen Konut Fiyat Hareketleri ve Satış Adetleri

Başlık:

 Öngörülene Karşı Öngörülemeyen Konut Fiyat Hareketleri ve Satış Adetleri

Sayı:

15/11

Yazar(lar):

Yavuz Arslan,Birol Kanık ve Bülent Köksal

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2015

Özet:

İngiltere ve Galler verileri kullanılarak konut fiyatları ve satış adetleri arasındaki ilişki incelenmiş ve negatif bir ilişki bulunmuştur. Konut fiyatlarındaki değişim öngörülen ve öngörülemeyen olmak üzere iki bileşene ayrıştırıldığında ise öngörülen fiyat değişimlerinin satış adetlerini pozitif yönde, öngörülemeyen fiyat değişimlerinin ise negatif yönde etkilediği bulunmuştur. Bu sonuçlar fiyatlar ile satışlar arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan teorilerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Bulgular Stein (1995) ve Ortalo-Magne ve Rady (2006) tarafından geliştirilen 'peşinat etkisi' (down-payment effect) yaklaşımı ile Genesove ve Mayer (2001)'in üzerinde durduğu 'zarardan kaçınma davranışı' (loss aversion behavior) yaklaşımlarıyla tutarsızlık içermektedir. Ancak, çalışmanın sonuçları Case and Shiller (1988) tarafından ortaya atılan ve alıcı ile satıcı kararları arasındaki asimetrinin varlığını gösteren bulgularla; ve de arama ve eşleşme (search and matching) modellerindeki mekanizmayla kısmi tutarlılık arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Bekleyişler, Satış adetleri, Konut fiyatları

JEL Sınıflaması:

D8;G1;R3

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Öngörülene Karşı Öngörülemeyen Konut Fiyat Hareketleri ve Satış Adetleri
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40