Hisse Senedi, Tahvil ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişki

Hisse Senedi, Tahvil ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişki

Başlık:

  Hisse Senedi, Tahvil ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişki 

Sayı:

15/12

Yazar(lar):

S. Hilmi Kal, Ferhat Arslaner, Nuran Arslaner

Dil:

İngilizce

Tarih:

Nisan 2015

Özet:

Bu çalışmada, döviz kurlarının, ekonominin temel dinamiklerince belirlenen getiri oranından sapmasının döviz, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki  getiri oranları arasındaki karşılıklı ilişkiyi etkileyip etkilemediği araştırılmaktadır. Bu dinamik ilişki Markov rejim değişimli vektör otoregresif (MS-VAR) modeli ile incelenmiş ve Wald ve Olabilirlik oran (Likelihood ratio) testleri de modelin yeterlilik kıstasları olarak kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki bağlantıyı analiz etmek için, etki-tepki fonksiyonlarından faydalanılmıştır. Yapışkan fiyat döviz kuru modeli, döviz kurların temel dinamiklerle belirlenen getiri oranını bulmak için kullanılmaktadır ve rejimler, gözlemlenen döviz kurunun, temel dinamiklerle belirlenen getiri oranının altında veya üstünde olmasına bağlı olarak, değerinin üstünde (overvalued) veya değerinin altında (undervalued) olarak tanımlanmaktadır. Model, dört ana para birimi olan Avustralya doları, Kanada doları, Japon yeni ve İngiliz sterlini için uygulanmaktadır. Rejimler arasındaki geçiş,  tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki getirilerle ilişkilendirilmek suretiyle bu piyasalardaki getirilerin riske göre düzeltilmiş fazla getiri oranına (the Sharpe Ratio) göre olmaktadır. Sonuçlar hisse senedi, tahvil ve döviz piyasaları arasındaki dinamik ilişkinin döviz kurlarının ekonomik temel dinamiklerce belirlenen getiri oranına nispetle değerinin üstünde  ya da değerinin altında olmasına bağlı olarak değiştiğine dair deliller sunmaktadır. Ayrıca kullanılan modelin bir uzantısı olarak da, tahvil ve hisse senedi piyasalarındaki  riske göre düzeltilmiş getiri oranlarının da, döviz kurlarının temel dinamiklerce belirlenen değerlerinden sapmasında etkili olduğu gözlemlenmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Tahvil fiyatı, Hisse fiyatı; Döviz kuru; Sharpe oranı; Wald oran testi; Olabilirlik test; Etki-Tepki fonksiyonlar; MS-VAR modeli

JEL Sınıflaması:

C32; C58; E44; F31; G15

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Hisse Senedi, Tahvil ve Döviz Piyasaları Arasındaki Dinamik İlişki
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40