Türkiye için Finansal Koşullar Endeksi

Türkiye için Finansal Koşullar Endeksi

Başlık:

 Türkiye için Finansal Koşullar Endeksi

Sayı:

15/13

Yazar(lar):

Hakan Kara, Pınar Özlü, Deren Ünalmış

Dil:

Türkçe

Tarih:

Mayıs 2015

Özet:

Küresel kriz sonrasında para politikası uygulamalarının likidite ve kredi politikalarını da içerecek şekilde genişletilmesi politika duruşunun değerlendirilmesi bakımından finansal göstergelerin bir bütün halinde ele alınmasının önemini artırmıştır. Bu çalışmada, çeşitli finansal göstergelerin içerdiği bilgi toplulaştırılarak Türkiye için “finansal koşullar endeksi” geliştirilmiştir. Endeks temelde kur, faiz, risk primi, kredi koşulları ve getiri eğrisi gibi göstergelerin ekonomik aktiviteyi tahmin gücüne göre ağırlıklandırılarak toplulaştırılmasından oluşmaktadır. Endeksin çeşitli makro göstergeler ile ilişkisi incelendiğinde finansal koşullar ve iktisadi faaliyet arasındaki ilişkinin zaman içinde değiştiği, finansal koşullar ve kredi büyümesi arasındaki ilişkinin ise oldukça istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. Çalışmada ayrıca finansal koşulların hangi ölçüde dış koşullar (küresel risk iştahı, ABD para politikası ve dış talep) tarafından belirlendiği de incelenmektedir. Elde edilen bulgular, finansal koşullardaki hareketlerin büyük oranda dış koşullar tarafından açıklanabildiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Finansal koşullar endeksi; Para politikası; Kredi büyümesi; Öngörü performansı; VAR

JEL Sınıflaması:

E43; E52; C22

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye için Finansal Koşullar Endeksi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40