Kayıt Dışı Ekonomide Beceri Edinme ve Okul Eğitimi: Yükselen Ekonomilerden Kanıtlar

Kayıt Dışı Ekonomide Beceri Edinme ve Okul Eğitimi: Yükselen Ekonomilerden Kanıtlar

Başlık:

 Kayıt Dışı Ekonomide Beceri Edinme ve Okul Eğitimi: Yükselen Ekonomilerden Kanıtlar

Sayı:

15/14

Yazar(lar):

Semih Tümen

Dil:

İngilizce

Tarih:

Mayıs 2015

Özet:

Kayıt dışı işler genç çalışanlar için gelecekte kayıtlı işlere geçiş yapabilmelerini sağlayacak beceri edinme imkanları sunabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, geniş ve çeşitlilik arzeden bir kayıt dışı sektöre sahip ekonomilerdeki kayıt dışı beceri edinimi okul eğitiminin alternatifi olarak düşünülebilir. Bu çalışmada, 17 Latin Amerika ülkesine ait panel veriye ilaveten Türkiye mikro verisi kullanılarak söz konusu önermenin gençlerin okul eğitimi kararları için geçerli olup olmadığı incelenecektir. Bir başka deyişle, kayıt dışı işlerin yaygınlığının okul eğitimi genel düzeyini olumsuz yönde etkileyip etkilemediği analiz edilecektir. Üç farklı okul eğitimi ölçütüne odaklanılmaktadır: (1) Ortaöğretim kayıt oranı, (2) ortaöğretimi erken aşamada terketme oranı ve (3) üniversite bitirme oranı. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün ortaöğretim kayıt oranıyla negatif, ortaöğrenimi erken aşamada terketme oranı ile ise pozitif ilişkide olduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, kayıt dışı iş imkanları arttıkça üniversite mezuniyet oranlarının azaldığı bulgulanmıştır. Bu bulgular, kayıt dışı işbaşı eğitiminin okul eğitimini dışlıyor olabileceğini göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin ölçeğini etkilemeyi hedefleyen politikaların etkinliği değerlendirilirken, toplam eğitim düzeyi üzerindeki olası ikincil etkiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler:

Kayıt dışı ekonomi, Beceri edinme, Okul eğitimi, Latin Amerika, Türkiye

JEL Sınıflaması:

E26; I21; J24; O17

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Kayıt Dışı Ekonomide Beceri Edinme ve Okul Eğitimi: Yükselen Ekonomilerden Kanıtlar
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40