Türkiye’de Kamu Harcama Çarpanı

Türkiye’de Kamu Harcama Çarpanı

Başlık:

 Türkiye’de Kamu Harcama Çarpanı

Sayı:

15/15

Yazar(lar):

Cem Çebi

Dil:

İngilizce

Tarih:

Haziran 2015

Özet:

Bu çalışma, Türkiye’de kamu harcama çarpanının boyutunu 2001 yılında meydana gelen finansal kriz sonrası dönem için yapısal VAR analizi kullanmak suretiyle hesaplamayı amaçlamaktadır. Analiz, kamu harcamalarına gelen pozitif şoku takiben çıktının (reel GSYİH), vergi gelirlerinin ve reel faiz oranlarının arttığını ve mali çarpanın boyutunun ilk dönemlerde göreli olarak yüksek değerler aldığını göstermektedir. Mali çarpan ikinci çeyrekte maksimum değerine (1,5) ulaşmakta ve sonraki dönemlerde değeri düşmeye başlamaktadır. Ayrıca, kamu harcamalarının bileşenleri itibarıyla bir analiz yapıldığında kamu yatırım çarpanının kamu tüketim çarpanına göre çıktı üzerindeki etkisinin ilk dönemlerde daha büyük olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bir yıllık birikimli mali çarpan değerleri itibarıyla kamu yatırımlarının çarpan etkisinin kamu tüketiminden daha büyük olduğuna dair bir bulgu bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler:

Kamu harcama çarpanı, Yapısal VAR

JEL Sınıflaması:

E62; H30

Konuşmayı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.Türkiye’de Kamu Harcama Çarpanı
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İdare Merkezi Anafartalar Mah. İstiklal Cad. No:10 06050 Ulus Altındağ Ankara Telefon : (+90 312) 507 50 00 | Faks : (+90 312) 507 56 40